Kolsås helsestasjon

Velkommen til Kolsås helsestasjon.

Vi tilbyr tjenester til alle barn mellom 0-5 år og deres familier. Vi er en lett tilgjengelig tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Helsestasjon 0-5 år er gratis.

Målet med helsestasjonstjenesten er:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleier og leger. Vi samarbeider med Psykisk helseteam for sped- og småbarn, ergo- og fysioterapeuter, fastleger, spesialisthelsetjenesten, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.  Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

For mer informasjon om svangerskapsomsorgen se her

 For informasjon om helsestasjon 0-5 år se her. 

Informasjon om timeavtaler

Vi gjør avtale om ny time fra gang til gang. Hvis det blir behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deres familie, avtales dette individuelt.

Hvis det oppstår behov for oppfølging utover det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4- års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

  • Kom ti minutter før oppsatt timeavtale for veiing av barnet.
  • Ta med teppe til babyen. 
  • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til timeavtalen.
  • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
  • For å unngå smitte til nyfødte bør syke barn eller foreldre ikke komme på helsestasjonen.

Kolsås Helsestasjon

Kolsås helsestasjon bilde inne på stasjonen - stellebrett Kolsås helsestasjon bilde inne kontor Kolsås Helsestasjon stellebrett Kolsås Helsestasjon inngangsparti

Åpningstider

Ordinære åpningstider

Mandag-fredag kl. 8.30-15.30

Åpen helsestasjon hver fredag fra kl 12.30 - 13.30

Telefontid: mandag-fredag kl. 8.15-15.15

Når andre helsestasjoner i Bærum vest (Marie Plathe og Sandvika) er stengt kontaktes denne helsestasjonen. 

Svangerskapskontroll

Torsdag kl. 8.00-15.30

Telefon

67 50 89 30

E-post

kolsas.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Rødskiferveien 3
1352 Kolsås

Postadresse

Kolsås helsestasjon
Postboks 700
1304 Sandvika

Reise til Kolsås helsestasjon

    Reise fra Kolsås helsestasjon