Eiksmarka helsestasjon

Velkommen til Eiksmarka helsestasjon.

Vi tilbyr tjenester til gravide og alle barn mellom 0-5 år og deres familier. Vi er en lett tilgjengelig tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Svangerskapsomsorgen og helsestasjon 0-5 år er gratis.

Målet med helsestasjonstjenesten er:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleier, jordmødre og leger. Vi samarbeider med Psykisk helseteam for sped- og småbarn, ergo- og fysioterapeuter, fastleger, spesialisthelsetjenesten, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.  Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Informasjon om timeavtaler

Vi gjør avtale om ny time fra gang til gang. Hvis det blir behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deres familie, avtales dette individuelt.

Hvis det oppstår behov for oppfølging utover det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4- års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

  • Ta med teppe til babyen. 
  • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til timeavtalen.
  • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
  • For å unngå smitte til nyfødte bør syke barn eller foreldre ikke komme på helsestasjonen.
Eiksmarka-utvendig-inngang Eiksmarka-utvendig-gang Eiksmarka-innvendig-helsekontor-resepsjon Eiksmarka-innvendig-helsekontor-inngang

Åpningstider

Ordinære åpningstider

Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag etter avtale

Telefontid: kl. 8.15-15.15

Svangerskapskontroll

Mandag og tirsdag kl. 8.00-15.30

Åpen time på Eiksmarka helsestasjon

Torsdag kl. 12.30-13.30

Telefon

67 50 89 20

E-post

eiksmarka.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksmarka senter, Niels Leuchs vei 50
1359 EIKSMARKA

Parkering og offentlig kommunikasjon
Det stopper buss og T-bane ved helsestasjonen.

POSTADRESSE
Eiksmarka helsestasjon
Postboks 700
1304 Sandvika

Reise til Eiksmarka helsestasjon

    Reise fra Eiksmarka helsestasjon