Bekkestua helsestasjon

Velkommen til Bekkestua helsestasjon.

Vi tilbyr tjenester til gravide og alle barn mellom 0-5 år og deres familier. Vi er en lett tilgjengelig tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Svangerskapsomsorgen og helsestasjon 0-5 år er gratis.

Målet med helsestasjonstjenesten er:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleier, jordmødre og leger. Vi samarbeider med Psykisk helseteam for sped- og småbarn, ergo- og fysioterapeuter, fastleger, spesialisthelsetjenesten, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.  Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Informasjon om timeavtaler

Vi gjør avtale om ny time fra gang til gang. Hvis det blir behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deres familie, avtales dette individuelt.

Hvis det oppstår behov for oppfølging utover det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4- års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

  • Ta med teppe til babyen. 
  • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til timeavtalen.
  • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
  • For å unngå smitte til nyfødte bør syke barn eller foreldre ikke komme på helsestasjonen.
Bekkestua-Helsestasjon-bygning Bekkestua-Helsestasjon-gang Bekkestua-Helsestasjon-gang Bekkestua-Helsestasjon-kontor Bekkestua-Helsestasjon-leker Bekkestua-Helsestasjon-utsikt

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er tilbud som kommer i tillegg til skolehelsetjenesten. Tilbudet er for unge i alderen 13-23 år. Det er gratis og ingen timebestilling. 

Helsestasjon for ungdom ligger i Sandvika og på Bekkestua. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter da leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt. 

 For informasjon om helsestasjon for ungdom se her

Åpningstider

Ordinær åpningstid

Hverdager 8-15.30, telefontid er 8.15- 15.15. Ammeveileder til stede torsdager.

Når andre helsestasjoner i Bærum øst (Eiksmarka og Storøya) er stengt kontaktes denne helsestasjonen. 

Åpen time på Bekkestua helsestasjon: 

Mandag og torsdag kl 12.30-14.00.

Svangerskapskontroll

Mandag-fredag 08.00-15.30

Helsestasjon for ungdom:

Tilbud for alle unge i alderen 13-23 år.

Åpent onsdag og torsdag kl. 15.30-18.30.

Telefon

67 50 83 50

E-post

bekkestua.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Bærumsveien 207
1357 BEKKESTUA

Parkering og offentlig kommunikasjon
Det stopper T-bane, trikk og buss på Bekkestua. Det er begrenset med parkering rundt bygget.  Det er god plass til vognparkering oppe på helsestasjonen.

POSTADRESSE
Bekkestua helsestasjon
Postboks 700
1304 Sandvika

Reise til Bekkestua