Tanum kirkegård

Tanum kirke er en middelalderkirke bygget ca 1126. Kirkegården ligger høyt og fritt med flott utsikt mot Sandvika og Oslofjorden, ved inngangen til Vestmarka. Den er parkmessig opparbeidet med den eldste kirkegården innenfor kirkegårdens murer, samt nye utvidelsesareal. Kirkegården er spesiell med store trær og fjellknauser inne på kirkegården og med skogen som nærmeste nabo.

Den har vært i bruk siden 1100- tallet når kirken ble tatt i bruk. Tanum kirkegård er utvidet i flere etapper og har ca 3000 graver. Den siste utvidelsen ble tatt i bruk i 2005. Arealet dekker ca 50 da.

Oversiktskart Tanum gravlund

Oversiktskart som Adobe PDF for Tanum kirkegård 

Nøkkelinformasjon

Gravtyper på Tanum:

 • Ordinære urnegraver med selvvalgt gravminne
 • Navnet minnelund
 • Ordinære kistegraver
 • Unavnet minnelund for kister under en meter

Les mer om gravtyper her

Besøksadresse

Tanumveien 131
1341 Slependen

Reise til Tanum kirkegård

  Reise fra Tanum kirkegård

  Kontakt Tanum kirkegård

  Christina Persson

  Driftsleder

  Tlf: 67 50 40 50