Steinskogen gravlund

Steinsskogen gravlund ble innviet i 2002. Gravlunden er den nye hovedgravlunden for østre Bærum. Gravlunden har ikke eget seremonibygg, men et flott klokketårn. Steinsskogen gravlund er ca 125 dekar og har 6500 graver.

Oversiktskart Steinsskogen gravlund

Oversiktskart som Adobe PDF for Steinsskogen gravlund 

Nøkkelinformasjon

Gravtyper på Steinsskogen

 • Ordinære urnegraver med selvvalgt gravminne
 • Ordinær urnegrav med felles gravminne
 • Navnet minnelund Unavnet minnelund
 • Ordinære kistegraver
 • Tilrettelagt gravfelt

Les mer om gravtyper her

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 155
1356 Bekkestua

Reise til Steinsskogen gravlund

  Reise fra Steinsskogen gravlund

  Kontakt Steinsskogen gravlund

  Christina Persson

  Driftsleder

  Tlf: 67 50 40 50