Steinskogen gravlund

Steinsskogen gravlund ble innviet i 2002. Gravlunden er den nye hovedgravlunden for østre Bærum. Gravlunden har ikke eget seremonibygg, men et flott klokketårn. Steinsskogen gravlund er ca 125 dekar og har 6500 graver.

Oversiktskart Steinsskogen gravlund (pdf)

 

Les mer om gravtyper her

Nøkkelinformasjon

Gravtyper på Steinsskogen

 • Ordinære urnegraver med selvvalgt gravminne
 • Ordinær urnegrav med felles gravminne
 • Navnet minnelund Unavnet minnelund
 • Ordinære kistegraver
 • Tilrettelagt gravfelt

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 155
1356 Bekkestua

Reise til Steinsskogen gravlund

  Reise fra Steinsskogen gravlund

  Kontakt Steinskogen gravlund

  Christina Persson

  Driftsleder

  Tlf: 67 50 40 50