Lilleøya gravlund er den nye gravplass som er under bygging på Fornebu. Gravplassen er for alle Bærums innbyggere og er planlagt å stå ferdig i 2021. Gravplassen ligger midt på Lilleøya mellom Naturhuset og Fornebu- og Oksenøya Marina.

Som den første i Norge anlegges hele gravplassen som minnelund med både kistegraver og urnegraver.  Det planlegges også et eget gravfelt for barn.

Navn på dem som gravlegges påføres felles minnesmerker knyttet til det enkelte gravfelt.

Det vil ikke bli anledning til å sette opp eget gravminne på den enkelte grav.

Gravplassen vil gi plass til ca 15.000 graver. Gravplassens totale areal er ca 50 dekar, men noe av arealet er naturvernområde og vil ikke bli benyttet til gravlegging.

I tillegg til å være et sted for å minnes dem som gravlegges her vil gravplassen framstå som et åpent naturlandskap med fine mulighet for tur og rekreasjon. 

Gravtyper på Lilleøya

 • Unavnet minnelund for urner
 • Navnet minnelund
  - Enkel urnegrav
  - Enkel kistegrav
  - Livsledsager kistegrav, plass til to kister
  - Livsledsager urnegrav, plass til to urner
 • Barneminnelund
  - Enkel urnegrav
  - Kistegrav for kiste opp til en meter

Lilleøya gravlund - Film

Besøksadresse

Tornsangerveien 31
1360 Fornebu

Reise til Lilleøya gravlund