Haslum kirkegård

Haslum kirkegård ligger i Gamle Ringeriksvei i et åpent kulturlandskap. Hoslegata ble brukt av pilegrimene, og den førte til Haslum middelalderkirke. Det antas at Kirkegården har vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen.

I Hoslegata er det merket en gravhaug fra bronsealder/ jernalder. Middelalderkirkegården ligger innenfor dagens kirkegårdsmur. Dagens kirkegård er på ca 120 dekar og er den største kirkegården i Bærum. Haslum har ca. 12 800 graver.

Informasjon om anleggsvirksomhet

På Haslum kirkegård pågår oppgradering av driftsavdelingens utelagerplass i nord-vestre hjørnet mot Gamle Ringeriksvei.

Halsum nytt driftslager illustrasjon
Haslum driftslager landskapsplan

Innkjøring til anleggsområdet er fra p-plass ved Haslum menighetshus. Det blir en del anleggstrafikk i dette området og vi ber besøkende vise varsomhet. Benytt gjerne en annen inngang til gravplassen mens arbeidene pågår.

Arbeidene forventes ferdig november 2022.

 

Anleggsområdet på skisse

 

 

Oversiktskart Haslum kirkegård (pdf)

 

Les mer om gravtyper her

Nøkkelinformasjon

Gravtyper på Haslum

 • Ordinære urnegraver
 • Navnet minnelund (ingen ledige graver)
 • Unavnet minnelund (ingen ledige graver)
 • Ordinære kistegraver
 • Tilrettelagt gravfelt

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 86
1356 Bekkestua

Reise til Haslum kirkegård

  Reise fra Haslum kirkegård

  Kontakt Haslum kirkegård

  Linda Algrov

  Driftsleder

  Tlf: 67 50 40 50