Haslum kirkegård

Haslum kirkegård ligger i Gamle Ringeriksvei i et åpent kulturlandskap. Hoslegata ble brukt av pilegrimene, og den førte til Haslum middelalderkirke. Det antas at Kirkegården har vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen.

I Hoslegata er det merket en gravhaug fra bronsealder/ jernalder. Middelalderkirkegården ligger innenfor dagens kirkegårdsmur. Dagens kirkegård er på ca 120 dekar og er den største kirkegården i Bærum. Haslum har ca. 12 800 graver.

Oversiktskart Haslum kirkegård (pdf)

Gravtyper på Haslum

 • Ordinære urnegraver
 • Navnet minnelund (ingen ledige graver)
 • Unavnet minnelund (ingen ledige graver)
 • Ordinære kistegraver
 • Tilrettelagt gravfelt

 

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 86
1356 Bekkestua

Reise til Haslum kirkegård

  Reise fra Haslum kirkegård

  Kontakt Haslum kirkegård

  Linda Algrov

  Driftsleder

  Tlf: 67 50 40 50