Haslum kirkegård

Haslum kirkegård ligger i Gamle Ringeriksvei i et åpent kulturlandskap. Hoslegata ble brukt av pilegrimene, og den førte til Haslum middelalderkirke. Det antas at Kirkegården har vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen.

I Hoslegata er det merket en gravhaug fra bronsealder/ jernalder. Middelalderkirkegården ligger innenfor dagens kirkegårdsmur. Dagens kirkegård er på ca 120 dekar og er den største kirkegården i Bærum. Haslum har ca. 12 800 graver.

Informasjon om anleggsvirksomhet

På Haslum kirkegård ble driftsgården i nord-vestre hjørnet mot Gamle Ringeriksvei oppgradert høsten 2022 – vår 2023. Driftsgården er tatt i bruk.

Det jobbes nå med å sette i stand inngangsparti og vei inn til kirkegården, ved Haslum menighetshus. Det blir en del anleggstrafikk i dette området og vi ber besøkende vise varsomhet. Benytt gjerne en annen inngang til kirkegården mens arbeidene pågår. Arbeidene med inngangsparti og vei forventes ferdig sommeren 2023.

Haslum skisse

Anleggsområdet på skisse

Oversiktskart Haslum kirkegård

Oversiktskart som Adobe PDF for Haslum kirkegård 

Nøkkelinformasjon

Gravtyper på Haslum

 • Ordinære urnegraver
 • Navnet minnelund (ingen ledige graver)
 • Unavnet minnelund (ingen ledige graver)
 • Ordinære kistegraver
 • Tilrettelagt gravfelt

Les mer om gravtyper her

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 86
1356 Bekkestua

Reise til Haslum kirkegård

  Reise fra Haslum kirkegård

  Kontakt Haslum kirkegård

  Christian Dalstø

  Driftsleder

  Tlf: 67 50 40 50