Bryn kirkegård

Bryn kirke ble bygget i 1860, og Bryn kirkegård ble anlagt i 1861. Den har vært i bruk siden kirken var ny. Kirkegården ligger i Økriveien på Rykkinn, i et åpent kulturlandskap, men sentralt i forhold til store boligkonsentrasjoner.

Kirkegården er utvidet flere ganger, siste gang i 1992. Dagens kirkegård er på ca. 50 dekar og rommer 6 800 graver.

Oversiktskart Bryn kirkegård

Oversiktskart som Adobe PDF for Bryn kirkegård

Nøkkelinformasjon

Gravtyper på Bryn

 • Ordinære urnegraver med selvvalgt gravminne
 • Ordinær urnegrav med felles gravminne
 • Unavnet minnelund
 • Ordinære kistegraver
 • Gravfelt for kister under en meter

Les mer om gravtyper her

Besøksadresse

Økriveien 9
1349 Rykkinn

Reise til Bryn kirkegård

  Reise fra Bryn kirkegård

  Kontakt Bryn kirkegård

  Randi Svinningen

  Driftsleder

  Tlf: 67 50 40 50