Kommunale barnehager og skoler/SFO har tre felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere to planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager.
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
  • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
  • Fredag 30. april
  • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
  • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
  • Fredag 29. oktober 2021
2022
  • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
  • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  


De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.