Kommunale barnehager og skoler/SFO har tre felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere to planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager.
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2024
  • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
  • Fredag 31. mai 
  • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
  • Fredag 25. oktober 2024
2025
  • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
  • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  


De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.