Kommunale barnehager og skoler/SFO har tre felles planleggingsdager vedtatt av Sektorutvalg barn og unge. I tillegg har de kommunale barnehagene ytterligere to planleggingsdager i året.

De private barnehagene står fritt til å velge planleggingsdager.
Det oppfordres til at de legger sine dager i samsvar med den øvrige barnehagevirksomheten, til beste for den enkelte familie.

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
  • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
  • Fredag 13. mars
  • Fredag 22. mai
  • Sommerstengt uke 28, 29, 30
  • Torsdag 13. august
  • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
  • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
  • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
  • Fredag 30. april


De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.