Kommunen har rammeavtale med Salita Tolke- og translatørtjeneste AS vedrørende tolketjeneste og skriftlige oversettelser.

Klikk her for å bestille.

Barnehagen bestiller tolk direkte fra Salita Tolke- og translatørtjeneste AS.  Barnehagekontoret dekker kostnadene.