Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest.