Kommunen har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift.

Godkjenning av barnehage og familiebarnehage

Kommunen godkjenner kommunale og private barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til virksomhetens formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Kommunen har veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller endre eksisterende drift.

Ved etablering av ordinær barnehage ber vi om at Barnehagekontoret blir kontaktet.
For øvrig se under.

Tilsyn

Kommunen fører tilsynet med kommunale og private barnehager. Tilsyn skal bidra til å sikre god og likeverdige kvalitet i alle barnehager.