Kommunen har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift.

Godkjenning av barnehage og familiebarnehage

Kommunen er lokal barnehagemyndighet som godkjenner kommunale og private barnehager og familiebarnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til virksomhetens formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Kommunen har veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller endre eksisterende drift.

 Tilsyn

Kommunen, som barnehagemyndighet, er ansvarlig for å føre tilsyn etter Lov om barnehager, jf. § 16. Tilsyn skal være med på å sikre at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven. Kommunen gjennomfører tilsyn ved å kontroller hvordan barnehagene ivaretar en praksis i samsvar med barnehageloven eller ved å åpne et tilsyn. Hvis kommunen avdekker uforsvarlige eller ulovlige forhold vil det bli gitt veiledning eller pålegg om retting.