Det er ikke er størrelsen på barnehagene som avgjør kvaliteten. Størrelsen må sees i sammenheng med organisering, ledelse og de ansattes kompetanse.

Kommunedirektøren har utarbeidet en sak som oppsummerer kunnskap og forskning om størrelse på barnehage, og avdelingsbarnehage versus basebarnehage, med hensyn til kvalitet, trivsel og hvordan det påvirker barna.

Bærum kommune har utviklet et barnehagekonsept som heter “Det lille i det store”. – Slik kan vi skape en liten, trygg, forutsigbar og oversiktlig barnehageenhet inne i den store barnehagen, sier styrer i Jarenga barnehage, Mari Jensen. Foto: Leo Solland
Bærum kommune har utviklet et barnehagekonsept som heter “Det lille i det store”. – Slik kan vi skape en liten, trygg, forutsigbar og oversiktlig barnehageenhet inne i den store barnehagen, sier styrer i Jarenga barnehage, Mari Jensen. Foto: Leo Solland

Flere faktorer avgjør

Sammenstillingen viser at det er mange faktorer som avgjør om barn trives i barnehagen, og får det faglige utbyttet de skal ha. Både store og små barnehager har styrker og svakheter. De minste kjennetegnes av stabilitet, forutsigbarhet og trygghet, men har oftere bemanning med lavere pedagogisk utdanning. De store barnehagene preges av et stort og variert fagmiljø med muligheter for spesialisering og fleksibilitet for de ansatte, men også gode, pedagogiske romløsninger for barna.

− Forskningen bekrefter at vi som kommune treffer godt med vår tilnærming. Vi har utviklet et barnehagekonsept som vi kaller “Det lille i det store”. Her forsøker vi å ta det beste fra de ulike barnehageformene, og utvikle det videre, sier barnehagesjef Monica Andersen.

Base-rommene utgjør «hjertet» i de store barnehagene. Her kan barna trekke seg tilbake med sine faste voksne. Foto: Leo Solland
Base-rommene utgjør «hjertet» i de store barnehagene. Her kan barna trekke seg tilbake med sine faste voksne. Foto: Leo Solland

Trygge rammer og stordriftsfordeler

– "Det lille i det store" gir trygge, faste rammer samtidig som stordriftsfordelene ved store enheter ivaretas, forteller styrer i Jarenga barnehage, Mari Jensen.

Dette gjøres ved at barna blir inndelt i mindre, faste grupper med et fast personale. Hver gruppe har tilhørighet til et torg, sammen med to til tre andre grupper. Antall barn knyttet til et torg tilsvarer størrelsen på en tradisjonell tre til fire-avdelings barnehage.

– På denne måten utgjør et torg en trygg, forutsigbar og oversiktlig barnehageenhet inne i den store barnehagen. Konseptet gjør det mulig å etablere store barnehager med et godt pedagogisk innhold og trygge barnegrupper, sier Jensen.

– Basene deler torgrommet, aktivitetsrom, garderobe, stellerom og toaletter, men har også egne base-rom som blir kalt «hjertet» i barnehagen. Det er her barna kan trekke seg tilbake med sine faste voksne. Basene har i tillegg anledning til å benytte den store barnehagens fellesfasilitteter, som vannlekerom og gymrom, forteller Jensen.

– "Det lille i det store" gir trygge, faste rammer samtidig som stordriftsfordelene ved store enheter ivaretas, forteller styrer i Jarenga barnehage, Mari Jensen.
– "Det lille i det store" gir trygge, faste rammer samtidig som stordriftsfordelene ved store enheter ivaretas, forteller styrer i Jarenga barnehage, Mari Jensen.

Fakta

  • Kommunedirektøren har utarbeidet en sak som oppsummerer kunnskap og forskning om størrelse på barnehage, og avdelingsbarnehage versus basebarnehage, med hensyn til kvalitet, trivsel og hvordan det påvirker barna. 
  • Les saken her.
  • Jarenga barnehage er en av de største barnehagene i Bærum, med 168 barn.