Bærum kommune overtar driften av Gartnerveien barnehage fra 1. august 2023.

Bærum kommune fikk høsten 2022 henvendelse fra Østre Bærum Sanitetsforening med et ønske om kommunen kunne vurdere muligheten for en virksomhetsoverdragelse av N.K.S Gartnerveien barnehage AS. Dette er en spesialbarnehage for barn med ulik grad av funksjonsnedsettelser.

Det er nå kommet fem til enighet om at kommunen overtar driften fra 1. august 2023. Kommunen tar sikte på fortsatt leie av lokalene til barnehagen og det vil derfor ikke bli noen endringer i den daglige driften for barn og foreldre.

Ved virksomhetsoverdragelsen er kommunen som ny arbeidsgiver, forpliktet til å videreføre de arbeidsbetingelser som N.K.S. Gartnerveien barnehage AS har avtalt med medarbeiderne.