Barnehagenvår Fossum Grendehus

Fossumbakken 12, 1359 EIKSMARKA

6

 • 29% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 71% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,6 m2

 • Ute og inne miljø 3,7
 • Barnets utvikling 4,5
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 16
 • Svarprosent 67%