Ekstra papp kan plasseres ved siden av avfallsbeholderen i en tom eske.

  • Brett pappen sammen. 
  • Plasser den ekstra pappen i en tom eske. Ikke benytt plastposer eller lignende. 
  • Sett den ekstra pappen ved siden av beholder for papp, papir og drikkekartong.
  • Papir og drikkekartong skal alltid kastes i beholder for papp, papir og drikkekartong. 
Ekstra papp plasseres ved siden av avfallsbeholderen
Ekstra papp plasseres ved siden av avfallsbeholderen
Ekstra papp skal plasseres oppi en eske
Ekstra papp skal plasseres oppi en eske