Hvis du har ekstra papp som skal kastes, kan dette plasseres ved siden av avfallsbeholderen i en tom eske. Dette gjelder kun for papp, og ikke for papir og drikkekartong som alltid skal kastes i beholder for papp, papir og drikkekartong.

  • Brett pappen sammen. 
  • Plasser den ekstra pappen i en tom eske. Ikke benytt plastposer og lignende. 
  • Sett den ekstra pappen ved siden av beholder for papp, papir og drikkekartong. 
  • Ekstra papir eller drikkekartong skal alltid kastes i beholder. 

IMG_1531.JPG

IMG_1532.JPG