Det beste er å få plass til alt av papir, papp og drikkekartong i beholderen. Brett all papp godt sammen. Større esker kan klippes eller rives opp, slik at de tar mindre plass i beholderen. 

Enkelte ganger kan du ha mer papp enn det er plass til i beholderen. Noe ekstra papp kan da plasseres ved siden av beholder for papir, papp og drikkekartong. Dette er begrenset til ett kolli og skal være håndterbart for én person (se eksempel nederst på siden). 

Slik gjør du: 

  • Brett pappen sammen. 
  • Plasser den ekstra pappen i en tom eske. Ikke bruk plastposer. 
  • Sett den ekstra pappen ved siden av beholder for papp, papir og drikkekartong på tømmedag. 
  • Papir og drikkekartong skal kastes i beholder for papir, papp og drikkekartong. 

Større mengder ekstra papp eller store pappesker, må leveres til Isi gjenvinningsstasjon. Du kan også sette igjen pappemballasjen i forretningen når du kjøper noe.

Bestill større eller ekstra beholder

Beholder for papir, papp og drikkekartong er tilgjengelig i to størrelser: 240 liter og 370 liter. Større eller ekstra beholder kan bestilles i appen "Min Renovasjon" eller ved å sende e-post til renovasjon@baerum.kommune.no.

Sameier, borettslag, nedgravde løsninger og samarbeidsløsninger

Ved samarbeidsløsninger skal ekstra papp leveres til Isi gjenvinningsstasjon. Ekstra papp skal ikke plasseres ved siden av beholdere. Det er mulig å bestille flere beholdere ved behov. Styret tar da kontakt på: renovasjon@baerum.kommune.no

Ekstra papp plasseres ved siden av avfallsbeholderen
Ekstra papp plasseres oppi en eske, ved siden av avfallsbeholderen
Større mengder ekstra papp skal leveres til Isi gjenvinningsstasjon
Større mengder ekstra papp skal leveres til Isi gjenvinningsstasjon