Det beste er å få plass til alt av papir, papp og drikkekartong i beholderen. Brett all papp godt sammen. Større esker kan klippes eller rives opp, slik at de tar mindre plass i beholderen. 

Dersom du likevel har mer papp enn det er plass til i beholderen en gang, kan noe ekstra papp plasseres oppi én pappeske og plasseres ved siden av beholderen for papir, papp og drikkekartong på tømmedagen. Den ekstra pappen er begrenset til ett definert volum, og skal være håndterbart for én person. Volumet skal ikke være større enn 1 m (B) x 0,5m (D) x 1,2m (H), og veie maks 20 kg. 

Større mengder ekstra papp, eller store pappesker, må leveres til Isi gjenvinningsstasjon eller Isi på hjul. Du kan også sette igjen pappemballasjen i forretningen når du kjøper noe.

Ekstra papp1.jpg Slik gjør du: 

  • Brett pappen sammen. 
  • Plasser den ekstra pappen i en tom eske hvis mulig. Ikke bruk plastposer. 
  • Sett den ekstra pappen ved siden av beholder for papp, papir og drikkekartong på tømmedag. 
  • Papir og drikkekartong skal kastes i beholder for papir, papp og drikkekartong. 

Bestill større eller ekstra beholder

Beholder for papir, papp og drikkekartong er tilgjengelig i to størrelser: 240 liter og 370 liter. Større eller ekstra beholder kan bestilles i appen "Min Renovasjon" eller ved å sende e-post til renovasjon@baerum.kommune.no.

Sameier, borettslag, nedgravde løsninger og samarbeidsløsninger

Ved samarbeidsløsninger skal ekstra papp leveres til Isi gjenvinningsstasjon. Ekstra papp skal ikke plasseres ved siden av beholdere. Det er mulig å bestille flere beholdere ved behov. Styret tar da kontakt på: renovasjon@baerum.kommune.no