Enkelte ganger kan du ha mer papp enn det som er det plass til i beholderen.

Noe ekstra papp kan da plasseres ved siden av beholder for papp, papir og drikkekartong. Dette er begrenset til ett kolli og skal være håndterbart for én person (se eksempel under). 

Husk da å:

  • Brette pappen sammen. 
  • Plassere den ekstra pappen i en tom eske. Ikke benytt plastposer eller lignende. 
  • Sette den ekstra pappen ved siden av beholder for papp, papir og drikkekartong.
  • Papir og drikkekartong skal kastes i beholder for papp, papir og drikkekartong, eller i godkjente innsamlingssekker fra Bærum kommune.

Hvis du har store mengder ekstra papp eller store pappesker, skal dette leveres til Isi gjenvinningsstasjon. Du kan også sette igjen pappemballasjen i forretningen når du kjøper noe.

Hvis du ønsker å bestille en beholder for papp, papir og drikkekartong, eller ønsker en større beholder for papp, papir og drikkekartong, kan du kontakte Forurensning og renovasjon på renovasjon@baerum.kommune.no 

Ekstra papp plasseres ved siden av avfallsbeholderen
Ekstra papp plasseres oppi en eske, ved siden av avfallsbeholderen
Større mengder ekstra papp skal leveres til Isi gjenvinningsstasjon
Større mengder ekstra papp skal leveres til Isi gjenvinningsstasjon

Sameier, borettslag og nedgravde løsninger

Ved samarbeidsløsninger skal ekstra papp leveres til Isi gjenvinningsstasjon. Ekstra papp skal ikke plasseres ved siden av beholdere. Det er mulig å bestille flere beholdere ved behov. Styret tar da kontakt på: renovasjon@baerum.kommune.no