Høsten 2020 får noen utvalgte husstander i Bærum en egen beholder for glass- og metallemballasje. Beholderen er en del av et prøveprosjekt som vil vare i cirka ett år.

Erfaringer fra andre kommuner har vist at flere sorterer mer, når glass- og metallemballasje hentes hjemme. Innbyggere i Bærum har også etterspurt glass- og metallemballasje som en del av henteordningen. I dag leveres glass- og metallemballasje til returpunkter. Høsten 2020 starter kommunen et prøveprosjekt med henting av glass- og metallemballasje hjemme hos noen utvalgte husstander i Bærum. 

Fakta

  • De som får ny beholder, har fått brev fra kommunen. 
  • Beholdren er på 140 liter. Den tømmes hver 8. uke. Du kan se tømmedag i appen "Min Renovasjon" eller i Tømmekalenderen
  • Hvis du ikke har fått brev fra kommunen, fortsetter du å levere glass- og metallemballasje på returpunkter. 
  • Prøveprosjektet har ingen innvirkning på dagens renovasjonsgebyr.

Om prøveordningen 

Kommunen plasserer ut rundt 400 beholdere for glass- og metallemballasje i ulike testområder. Områdene omfatter både eneboliger, rekkehus og blokker. Underveis i prosjektet utføres det analyser av avfallet som kastes, for å finne ut hvor mye glass- og metallemballasje som sorteres. Prøveprosjektet vil vare i cirka ett år. 

Bakgrunn 

I klimahandlingsplanen til Bærum er gjennomføring av en pilot for henting av glass- og metallemballasje lagt inn i 2020. Tiltaket skal bidra til å nå EUs mål om materialgjenvinning, der Norge er forpliktet til å møte følgende krav: 

  • 55 prosent materialgjenvinning innen 2025 
  • 60 prosent materialgjenvinning innen 2030 
  • 65 prosent materialgjenvinning innen 2035 

Bærums materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall, som samles inn gjennom kommunale systemer, er i dag 51 prosent. 

Mye av glass- og metallemballasjen som kastes i Bærum blir allerede sortert, rundt 75 prosent. Det antas likevel at en henteordning for glass- og metallemballasje kan øke sorteringsgraden til rundt 95 prosent