Bærum har et pågående prøveprosjekt om egen beholder for glass- og metallemballasje.

Erfaringer fra andre kommuner har vist at flere sorterer mer, når glass- og metallemballasje hentes hjemme. Innbyggere i Bærum har også etterspurt glass- og metallemballasje som en del av henteordningen. I dag leveres glass- og metallemballasje til returpunkter. Høsten 2020 startet kommunen et prøveprosjekt med henting av glass- og metallemballasje hjemme hos noen utvalgte husstander i Bærum. 

Kommunen har plassert ut rundt 400 beholdere for glass- og metallemballasje i ulike testområder. Områdene omfatter både eneboliger, rekkehus og blokker. Underveis i prosjektet utføres det analyser av avfallet som kastes, for å finne ut hvor mye glass- og metallemballasje som sorteres. Prøveprosjektet vil vare i cirka ett år. 

Bakgrunn 

I klimahandlingsplanen til Bærum er gjennomføring av en pilot for henting av glass- og metallemballasje lagt inn i 2020. Tiltaket skal bidra til å nå EUs mål om materialgjenvinning, der Norge er forpliktet til å møte følgende krav: 

  • 55 prosent materialgjenvinning innen 2025 
  • 60 prosent materialgjenvinning innen 2030 
  • 65 prosent materialgjenvinning innen 2035 

Bærums materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall, som samles inn gjennom kommunale systemer, er i dag 51 prosent. 

Mye av glass- og metallemballasjen som kastes i Bærum blir allerede sortert, rundt 75 prosent. Det antas likevel at en henteordning for glass- og metallemballasje kan øke sorteringsgraden til rundt 95 prosent

Avfall og gjenvinning

Veiledningstorget

renovasjon@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50

Åpningstider: 

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag: 08.00 - 15.30

Avfall og gjenvinning har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum.