For sameier, borettslag, huseierforeninger o.l. som har fellesløsninger vil kommunen dimensjonere og utplassere nødvending kapasitet basert på registrerte boenheter (b.e*)(5 l/b.e. og uke).

Dette gjelder for kommunens standardsortiment av beholder(e).

Det finnes mange varianter av oppsamlingsløsninger som kan benyttes, og hvis et sameie ønsker andre typer enn det kommunen tilbyr, må dette avtales med kommunen.

For en hensiktsmessig, brukervennlig og effektiv løsning oppfordrer vi styret i sameiet å kontakte kommunen. (renovasjon@baerum.kommune.no)

Standard oppsamlingsenheter som kommunen tilbyr

Standard hentefrekvens hver 8. uke, evt. dobbel (hver 4. uke) for enkelte beholderstørrelser.

Noen sameier har etablert avfallsløsninger med avfallsskap. Kommunen finansierer kun beholdere, skap må sameiet selv bekoste.

Standard bunntømt oppsamlingsenheter som kommunen tilbyr

Kommunen vil tilby to typer av bunntømte oppsamlingsenheter, godt egnet til fellesløsninger. Kommunen vil finansiere og drifte disse. Bunntømte oppsamlingsenheter tømmes med kranbil og det må være tilstrekkelig areal for kranbil ved tømming som skal godkjennes av kommunen.

Kommunen har foreløpig ikke valgt type, mer info vil komme.
Andre varianter enn de kommunen tilbyr kan være aktuelt for estetisk tilpasning. Kommunen kan da etter søknad gi tilskudd på tilsvarende beløp som kostnad for standard bunntømt (ca. kr. 20 000, -)

Nedgravde containere

Mange sameier har nedgravde containere for avfall. Sameier som ønsker å supplere med nedgravd container for glass- og metallemballasje må finansiere dette selv. Kommunen har tilskuddsordning for etablering av nedgravde containere på kr. 20.000, -/stk. Husk etablering av nedgravde containere er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven