Alle som har to-hjuls-beholdere registrert med trilletillegg, får et klistremerke på avfallsbeholderen sin. Dette er for at det skal være lettere for renovatørene å vite hvem som betaler for denne tjenesten.

Merket klistres på under den hvite etiketten på venstre side av beholderen.

  • 10-15 meter: ett grønt klistremerke
  • 15-20 meter: to grønne klistremerker

De som har avfallsbeholderen sin plassert over 10 meter unna kjørbar vei, og som selv triller beholder frem til hentepunkt før klokken seks om morgenen på tømmedagen, får et gult klistremerke.

Les mer om plassering av avfallsbeholdere her.

Klistremerker "Så enkelt er det"

Avfall og gjenvinning

Tjenestestedet Avfall og gjenvinning har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum. Vi administrerer innsamling av husholdningsavfall hjemme hos våre innbyggere og videre distribusjon.

Åpningstider: 

Mandag-fredag 09.00 - 15.00