Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

BESKRIVELSE PRIS uten moms PRIS med moms
Sortert avfall 0-100 kg (minstepris) 56,- 70,-
Sortert avfall, inntil 1000 kg (kr. /tonn) 717,- 896,25
Rent lass med hageavfall GRATIS GRATIS
Rent lass med elektro/ hvitevarer og data GRATIS GRATIS
Rent lass med farlig avfall GRATIS GRATIS
Rene masser pris per tonn 321,40 401,75 
Leveranse til forbrenning /leveranse mer enn 1000 kg  1496,20 1870,25
- Minstepris 98,90 123,63

Ansatte på Isi gjenvinningsstasjon

Besøksadresse

Isiveien 60
1340 SKUI

Postadresse:

Bærum kommune
Isi gjenvinningsstasjon
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Åpningstider Isi

 • Mandag-torsdag 7-21
 • Fredag 7-16
 • Lørdag 8-16
 • Søndag - stengt

Spesielle åpningstider gjelder: 

 • 17. mai stengt
 • 25 mai 07.00 - 18.00
 • 26.mai stengt
 • 4. juni 08.00 - 12.00
 • 6. juni stengt

Åpningstider på Arba gjenbruk 

 • Mandag-torsdag 07-21
 • Fredag 7-16
 • Lørdag 8-16
 • Søndag - stengt