Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

Priser fra 1.1.2023

Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

BESKRIVELSE PRIS uten moms PRIS med moms
Sortert avfall 0-100 kg (minstepris) 58,- 72,50
Sortert avfall, inntil 1000 kg (kr. /tonn) 739,10 923,87
Rent lass med hageavfall GRATIS GRATIS
Rent lass med elektro/ hvitevarer og data GRATIS GRATIS
Rent lass med farlig avfall GRATIS GRATIS
Rene masser pris per tonn 331,40 414,75 
Leveranse til forbrenning /leveranse mer enn 1000 kg  1543,20 1928,75
- Minstepris 101,92 127,40

Kontaktinformasjon Isi gjenvinningsstasjon

Besøksadresse

Isiveien 60
1340 SKUI

Postadresse:

Bærum kommune
Isi gjenvinningsstasjon
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Ordinære åpningstider

  • Mandag-torsdag: kl. 7-21
  • Fredag: kl. 7-16
  • Lørdag: kl. 8-16
  • Søndag: stengt

Åpningstider på Arba gjenbruk 

  • Mandag-torsdag: kl. 7-21
  • Fredag: kl. 7-16
  • Lørdag: kl. 8-16
  • Søndag: stengt