Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

Priser fra 1.1.2023

Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

BESKRIVELSE PRIS inkl mva
Minstepris, sortert avfall, opptil 100 kg  76,13
Sortert avfall, opptil 1000 kg.  0,98 per kg
Sortert avfall, over 1000 kg 20,34 per kg
Rene masser 439,13 per tonn
Rent lass med hageavfall GRATIS
Rent lass med elektro/ hvitevarer og data GRATIS
Rent lass med farlig avfall GRATIS
Isi på hjul 42,00