Priser fra 1.1.2023

Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.

Beskrivelse enhet Priser pr. tonn eks. mva 
Hageavfall, næring kr/tonn 634,80
Røtter og grener over 15 cm diameter kr/tonn 1 660,10
Rent trevirke kr/tonn 1 411,20
Metall kr/tonn    996,50
Papp og papir kr/tonn    996,50
Elektrisk avfall kr/tonn 1 660,10
Rene masser/jord, stein, betong osv. kr/tonn 1 078,70
Gips kr/tonn 1 991,90
Egensortering miljøstasjon kr/tonn 2 158,20
Restavfall, ikke brennbart kr/tonn 2 158,20
Gulvbelegg med ftalater kr/tonn 17 985,20
Asbest kr/tonn 4 815,20
Cu og cca impregnert trevirke kr/tonn 4 814,50
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/tonn 24 902,50
Pcb-holdige isolerglassruter kr/tonn 1 700,00
Gjennomsiktige avfallssekker kr/stk 24,00

 

Beskrivelse enhet kr.pr.kg eks. mva
Asbest, poser stk 72
Smittefarlig avfall stk 235,74
Ref spillolje kr/l 0,33
Spillolje kr/l 5,81
Olje/fettavfall kr/kg 17,76
Oljeforurenset masse kr/kg 15,27
Drivstoff og fyringsoljer kr/kg 9,13
Brukte oljefiltre kr/kg 7,8
Organiske løsningsmidler m/halogen kr/kg 30,22
Organiske løsningsmidler kr/kg 9,13
Maling, lim osv. kr/kg 7,47
Spraybokser kr/kg 17,76
Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall kr/kg 747,1
Kvikksølvholdig avfall kr/kg 747,1
Kvikksølvholdige batterier kr/kg 9,96
Kadmiumholdig avfall kr/kg 747,1
Kadmiumholdige batterier kr/kg 9,96
Amalgam kr/kg 581,1
Lysstoffrør/lyspærer kr/kg 0,33
Uorganiske salter kr/kg 16,88
Blyakkumulatorer kr/kg 1,66
Småbatterier, sortert kr/kg 9,96
Litiumbatterier kr/kg 16,6
Uorganiske løsemidler og bad kr/kg 22,74
CCA impregnert trevirke kr/kg 4,81
Cyanidsalter kr/kg 182,62
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv kr/kg 49,81
Bekjempningsmiddel m/kvikksølv kr/kg 581,06
Polymeriserende stoff, isocyanat kr/kg 42,67
Sterkt reaktivt stoff kr/kg 249,02
Herdere kr/kg 67,57
Organiske peroksider kr/kg 198,83
Uorganiske syrer kr/kg 22,74
Uorganiske baser kr/kg 25,23
Rengjøringsmidler kr/kg 18,26
Surt organisk avfall kr/kg 31,38
Basisk organisk avfall kr/kg 22,74
Organisk avfall m/halogen kr/kg 30,22
Organisk avfall u/halogen kr/kg 16,6
Kreosotimpregnert trevirke kr/kg 4,82
Cellegummi/brommerte flammehemmere kr/kg 21,58
Gulvbelegg med ftalater kr/kg 21,58
Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) kr/kg 62,62
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/kg 24,9
Klorparafin-holdig avfall kr/kg 24,9
Pcb- og Pct-holdig avfall kr/kg 27,73
Pcb-holdige isolerglassruter kr/kg 1,7
Fotokjemikalier kr/kg 13,28
Halon kr/kg 974,53
KFK gass kr/kg 487,39
Asbest kr/kg 4,82
Brannslukkere kr/kg 27,73
Gassbeholder kr/kg 27,73
Miljøgebyr kr/kg 0,05
Utfylling av deklarasjonsgebyr stk 236,43
Timepris farlig avfall stk 945,72