Priser fra 1.1.2023

Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.

Beskrivelse enhet Priser pr. tonn eks. mva 
Hageavfall, næring kr/tonn 529,00
Røtter og grener over 15 cm diameter kr/tonn 1 383,40
Rent trevirke kr/tonn 1 760,00
Metall kr/tonn    830,50
Papp og papir kr/tonn    830,50
Elektrisk avfall kr/tonn 1 383,40
Rene masser/jord, stein, betong osv. kr/tonn    898,90
Gips kr/tonn 1 659,00
Egensortering miljøstasjon kr/tonn 1 798,50
Restavfall, ikke brennbart kr/tonn 1 798,50
Gulvbelegg med ftalater kr/tonn 17 985,00
Asbest kr/tonn 4 012,70
Cu og cca impregnert trevirke kr/tonn 4 012,70
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/tonn 20 752,1
Pcb-holdige isolerglassruter kr/tonn 1 700,00
Gjennomsiktige avfallssekker kr/stk 20,00

 

Beskrivelse enhet kr.pr.kg eks. mva
Asbest, poser stk 60
Smittefarlig avfall stk 196,45
Ref spillolje kr/l 0,27
Spillolje kr/l 4,84
Olje/fettavfall kr/kg 14,8
Oljeforurenset masse kr/kg 12,73
Drivstoff og fyringsoljer kr/kg 7,61
Brukte oljefiltre kr/kg 6,5
Organiske løsningsmidler m/halogen kr/kg 25,18
Organiske løsningsmidler kr/kg 7,61
Maling, lim osv. kr/kg 6,23
Spraybokser kr/kg 14,8
Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall kr/kg 622,56
Kvikksølvholdig avfall kr/kg 622,65
Kvikksølvholdige batterier kr/kg 8,3
Kadmiumholdig avfall kr/kg 622,56
Kadmiumholdige batterier kr/kg 8,3
Amalgam kr/kg 484,22
Lysstoffrør/lyspærer kr/kg 0,26
Uorganiske salter kr/kg 14,07
Blyakkumulatorer kr/kg 1,38
Småbatterier, sortert kr/kg 8,3
Litiumbatterier kr/kg 13,83
Uorganiske løsemidler og bad kr/kg 18,95
CCA impregnert trevirke kr/kg 4,01
Cyanidsalter kr/kg 152,18
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv kr/kg 41,5
Bekjempningsmiddel m/kvikksølv kr/kg 484,22
Polymeriserende stoff, isocyanat kr/kg 35,56
Sterkt reaktivt stoff kr/kg 207,52
Herdere kr/kg 56,31
Organiske peroksider kr/kg 249,03
Uorganiske syrer kr/kg 18,95
Uorganiske baser kr/kg 21,03
Rengjøringsmidler kr/kg 15,22
Surt organisk avfall kr/kg 21,15
Basisk organisk avfall kr/kg 18,95
Organisk avfall m/halogen kr/kg 25,18
Organisk avfall u/halogen kr/kg 13,83
Kreosotimpregnert trevirke kr/kg 4,01
Cellegummi/brommerte flammehemmere kr/kg 17,98
Gulvbelegg med ftalater kr/kg 17,98
Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) kr/kg 52,19
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/kg 20,75
Klorparafin-holdig avfall kr/kg 20,75
Pcb- og Pct-holdig avfall kr/kg 23,1
Pcb-holdige isolerglassruter kr/kg 1,7
Fotokjemikalier kr/kg 11,07
Halon kr/kg 974,53
KFK gass kr/kg 487,39
Asbest kr/kg 4,01
Brannslukkere kr/kg 23,1
Gassbeholder kr/kg 23,1
Miljøgebyr kr/kg 0,05
Utfylling av deklarasjonsgebyr stk 197
Timepris farlig avfall stk 788,1
     

 

Kontaktinformasjon Isi gjenvinningsstasjon

Besøksadresse

Isiveien 60
1340 SKUI

Postadresse:

Bærum kommune
Isi gjenvinningsstasjon
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Ordinære åpningstider

  • Mandag-torsdag: kl. 7-21
  • Fredag: kl. 7-16
  • Lørdag: kl. 8-16
  • Søndag: stengt

Åpningstider på Arba gjenbruk 

  • Mandag-torsdag: kl. 7-21
  • Fredag: kl. 7-16
  • Lørdag: kl. 8-16
  • Søndag: stengt