Priser fra 1.1.2022

Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.

Beskrivelse enhet Priser pr. tonn eks. mva 
Hageavfall, næring kr/tonn 460
Røtter og grener over 15 cm diameter kr/tonn 1 300
Rent trevirke kr/tonn 1 100
Metall kr/tonn   780
Papp og papir kr/tonn   780
Elektrisk avfall kr/tonn 1 300
Rene masser/jord, stein, betong osv. kr/tonn 840
Gips kr/tonn 1 560
Egensortering miljøstasjon kr/tonn 1 680
Restavfall, ikke brennbart kr/tonn 1 680
Gulvbelegg med ftalater kr/tonn 16 880
Asbest kr/tonn 3 800
Cu og cca impregnert trevirke kr/tonn 3 800
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/tonn 19 480
Pcb-holdige isolerglassruter kr/tonn 1 500
Gjennomsiktige avfallssekker kr/stk 20

 

Beskrivelse enhet kr.pr.kg
Asbest, poser stk 48
Smittefarlig avfall stk 184,5
Ref spillolje kr/l 0,26
Spillolje kr/l 4,55
Olje/fettavfall kr/kg 13,9
Oljeforurenset masse kr/kg 11.95
Drivstoff og fyringsoljer kr/kg 7,14
Brukte oljefiltre kr/kg 6,11
Organiske løsningsmidler m/halogen kr/kg 23,64
Organiske løsningsmidler kr/kg 7,14
Maling, lim osv. kr/kg 5,85
Spraybokser kr/kg 13,9
Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall kr/kg 584,6
Kvikksølvholdig avfall kr/kg 584,6
Kvikksølvholdige batterier kr/kg 7,8
Kadmiumholdig avfall kr/kg 584,6
Kadmiumholdige batterier kr/kg 7,8
Amalgam kr/kg 454,7
Lysstoffrør/lyspærer kr/kg 0,26
Uorganiske salter kr/kg 13,21
Blyakkumulatorer kr/kg 1,3
Småbatterier, sortert kr/kg 7,8
Litiumbatterier kr/kg 13
Uorganiske løsemidler og bad kr/kg 17,8
CCA impregnert trevirke kr/kg 3,8
Cyanidsalter kr/kg 142,9
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv kr/kg 3,8
Bekjempningsmiddel m/kvikksølv kr/kg 454,7
Polymeriserende stoff, isocyanat kr/kg 33,4
Sterkt reaktivt stoff kr/kg 194,9
Herdere kr/kg 52,87
Organiske peroksider kr/kg 233,82
Uorganiske syrer kr/kg 17,8
Uorganiske baser kr/kg 19,74
Rengjøringsmidler kr/kg 14,3
Surt organisk avfall kr/kg 24,55
Basisk organisk avfall kr/kg 17,8
Organisk avfall m/halogen kr/kg 23,64
Organisk avfall u/halogen kr/kg 12,99
Kreosotimpregnert trevirke kr/kg 3,76
Cellegummi/brommerte flammehemmere kr/kg 16,88
Gulvbelegg med ftalater kr/kg 16,88
Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) kr/kg 49
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/kg 19,48
Klorparafin-holdig avfall kr/kg 19,48
Pcb- og Pct-holdig avfall kr/kg 21,69
Pcb-holdige isolerglassruter kr/kg 1,5
Fotokjemikalier kr/kg 10,39
Halon kr/kg 974,53
KFK gass kr/kg 487,39
Asbest kr/kg 3,8
Brannslukkere kr/kg 21,69
Gassbeholder kr/kg 21,69
Miljøgebyr kr/kg 0,02
Utfylling av deklarasjonsgebyr stk 185
Timepris farlig avfall stk 740
     

 

Ansatte på Isi gjenvinningsstasjon

Besøksadresse

Isiveien 60
1340 SKUI

Postadresse:

Bærum kommune
Isi gjenvinningsstasjon
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Åpningstider Isi

 • Uke 27-30:
  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 7.-16
  • Torsdag kl. 7-18
  • Lørdag: kl. 8-16

Ordinære åpningstider

 • Mandag-torsdag: kl 7-21
 • Fredag: kl. 7-16
 • Lørdag: kl. 8-16
 • Søndag: stengt

Åpningstider på Arba gjenbruk 

 • Mandag-torsdag: kl. 7-21
 • Fredag: kl. 7-16
 • Lørdag: kl. 8-16
 • Søndag: stengt
 • Arba er sommerstengt 2. juli-30. juli.