De oransje sekkene fases ut. Alle som i dag bruker oransje sekk, får utlevert en egen beholder til papir, papp og drikkekartong. Beholderen er gratis.

Egne beholdere for papir, papp og drikkekartong gjør at mer av avfallet gjenvinnes. I de oransje sekkene blir mer papiravfall våttVåt bølgepapp kan ikke gjenvinnes, fordi fibrene i pappen blir ødelagt. 

I tillegg er de oransje sekkene tunge å håndtere for renovatørene, som i løpet av tømmerunden må løfte og bære mange sekkerVed beholdere brukes løfteutstyret på renovasjonsbilen 

Du får utlevert en beholder

Alle som i dag bruker oransje sekk til papir, papp og drikkekartong, får utlevert en egen beholder som erstatter sekken.

  • Utlevering av beholdere starter i uke 21. 
  • Fra 15. august 2021 kan du ikke lenger bruke oransje sekk. 
  • Hvis du i dag betaler trilletillegg på den to-delte beholderen din, må du kontakte kommunen på renovasjon@baerum.kommune.no Hvis ikke blir det automatisk lagt på tilsvarende gebyr for beholderen for papir, papp og drikkekartong.  

Velg mellom to størrelser

Det er to beholderstørrelser å velge mellom, 240 liter eller 370 liter. Du får utlevert en 240 liters beholder som standard. Hvis du ønsker den største beholderen, ber vi deg om å kontakte kommunen så fort som mulig. 

  • E-post: renovasjon@baerum.kommune.no
  • Tlf.: 67 50 40 50

Regler for ekstra papp

7. april vedtok Kommunestyret en ny renovasjonsforskrift for Bærum, som erstatter forskriften fra 2016. Utskifting av de oransje sekkene er en del av den nye forskriften. I ny forskrift er det også en begrensning for levering av ekstra papp 

Det er lov å sette ett kolli med ekstra papp ved siden av beholderen din på tømmedag, hvis beholderen din er full. Det er typisk én liten pappeske med papp oppiTenk at det skal være lett å håndtere for én person. 

Her kan du se et eksempel på hvordan du leverer ekstra papp.

Takk for alt du kildesorterer! 

Bilde av beholder for papp, papir og drikkekartong
Logo med skriften "Så enkelt er det"