Denne siden er under oppdatering - Fra høsten 2023 skal husstandene i Bærum få egne beholdere til innsamling av glass- og metallemballasje.

Den nye henteordningen for glass- og metallemballasje vil gi både en materialgjenvinnings- og en klimagevinst. Glass- og metallemballasje fra innsamlingen blir råstoff til nye produkter, og kan smeltes om nærmest i det uendelige. Samtidig vil bedre kildesortering og redusert restavfallsmengde bidra til å nå målene i kommunens Klimastrategi 2030. 

Bakgrunn 

I klimahandlingsplanen til Bærum er gjennomføring av en pilot for henting av glass- og metallemballasje lagt inn i 2020. 

Tiltaket skal bidra til å nå EUs mål om materialgjenvinning, der Norge er forpliktet til å møte følgende krav:  

  • 55 prosent materialgjenvinning innen 2025  
  • 60 prosent materialgjenvinning innen 2030  
  • 65 prosent materialgjenvinning innen 2035  

Svar på ofte stilte spørsmål om den nye beholderen

Utlevering starter høsten 2023 og fullføres våren 2024.  Det vil bli hengt på informasjon om beholder til glass og metallemballasje på din todelte beholder, ca. 2 uker før utdelingen

Avfallsbeholder Mål: 48 x 55 x 107.
Avfallsbeholder Mål: 48 x 55 x 107.

Mål: 48 x 55 x 107.

Tømming av nye beholdere til glass- og metallemballasje vil starte opp suksessivt etter utlevering. Hentedatoene vil ligge i appen Min renovasjon eller i tømmekalender på denne siden

 

Standard tømmefrekvens på glass- og metallemballasje vil være hver 8. uke. Enkelte steder kan andre tømmefrekvenser forekomme.

Alle får utdelt en standardstørrelse i første omgang som må prøves i 4 mnd. Etter prøvetid tar vi imot bestillinger på andre størrelser.

Det er kun emballasje i glass og metall som kan kastes i beholderen og ved returpunktene. Ting som drikkeglass, krystallglass, stekepanner og ildfaste former skal altså ikke kastes her, men i restavfallet hjemme (husk å pakke knuste gjenstander godt inn) eller leveres til Isi ved gjenvinningsstasjon

sortere.no kan du lese mer om hvordan du kildesorterer riktig og sikkert.

Ja, for å møte overordnede mål om økt materialgjenvinning er dette et virkemiddel for måloppnåelse. Endringene i renovasjonsordningen vil gjøre det enklere å kildesortere mer.

Husk at beholderen kun tømmes hver 8. uke og det er tilstrekkelig at den står tilgjengelig for renovatøren på tømmedag. Med andre ord kan beholderen plasseres der det er hensiktsmessig i mellomtiden.

I tillegg kan det være en god idé å snakke med naboer om å inngå samarbeidsløsninger på flere avfallstyper der man deler én eller flere beholdere og oppnår redusert gebyr. Samarbeidsløsninger består av beholdere på opptil 660 liter. Hvor mange og hvor store beholdere dere trenger avhenger av antallet husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har.

Du kan bruke returpunktene for glass- og metallemballasje inntil videre. Disse vil fases ut etter hvert som tilbudet med hjemmehenting er oppe og går.

 

Avfall og gjenvinning

Veiledningstorget

renovasjon@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50

Åpningstider: 

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00 
Torsdag: 09.00 - 15.00
Fredag: 09.00 - 15.00

Avfall og gjenvinning har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum.