Bærum kommune Miljøteknisk har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å motta og mellomlagre økte mengder avfall på Isi avfallsanlegg på Isi i Bærum kommune.

Vi ber kommunen legge ut høringsteksten på sin nettside fra dags dato til den 20.12.2023.

For at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren fatter vedtak i saken, ber kommunen om å uttale seg om søknaden. Frist for å sende uttalelser til søknaden er 20.12.2023.

Les  mer på Statsforvalterens nettside.

Relaterte dokumenter

Anmoder Bærum kommune om uttalelse og offentlig utlegging - høring av søknad - Isi avfallsanlegg 

Diverse vedlegg omlastestasjon Isi