Pollenvarsel i Bærum kommune

Bærum kommune ønsker å vise lokale pollenvarsler. Ved å kjenne til spredningen av pollen kan du ta gode avgjørelser for din skoleklasse, barnehagegruppe eller hjelpe deg selv og andre som er utsatt for allergi.

Kartet har mer detaljer enn tradisjonelle pollenvarsler og tar hensyn til værforhold som nedbør og vind.

Bruk kartet til å velge pollentype og zoome deg inn på ditt område.

Kart

Om du ønsker å se pollenvarselet som en tabell klikk her

Kort om tjenesten

Pollenvarsling i dag er tilgjengelig via riksdekkende medier og nettsider som yr.no. Disse tjenestene varsler på regionnivå, fylke eller landsdel per døgn. Tjenesten fra Airmine kan varsle pollen helt ned på bydelsnivå, avhengig av lokal vegetasjon og temperaturer.

Bærum Kommune har landets rikeste artsmangfold, i tillegg til at vi har høydevariasjoner innad i kommunen, og mange grønne lunger, samt kystlinje. Det kan derfor være store variasjoner på pollennivåer innad i kommunen, og tidspunkt for når nivåene endres. Ved å tilgjengeliggjøre denne informasjonen for pollenallergikere, lærere, barnehagepedagoger, bedriftshelsetjenesten samt innbyggere i kommunen og andre beslutningstakere, håper vi at mengden sykefravær knyttet til pollenallergi kan reduseres blant både ansatte, elever og andre brukere av tjenestene til kommunen. Vi ønsker å undersøke om tilgang på informasjon om pollen og svevestøv i luften påvirker valgene som tas i hverdagen.

Airmine samarbeider med LHL Astma og Allergi, Innovasjon Norge, AirThings som Smarte Bygg tidligere har hatt pilot med, Loop 24, og flere kommuner. Les mer på nettsidene til Airmine. Pollenvarslene utarbeides basert på satellittbilder, og benytter maskinlæringsalgoritmer for å gi en visuell oversikt over et kart med trær og gress som slipper allergifremkallende pollen.