Velkommen til digitalt informasjonsmøte om Ballerud, 2. september kl. 18 - 19.30.

Ballerud er et område som ligger mellom Bekkestua og Høvik, ved Ballerud golfbane. Her skal det realiseres en barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger.

I møtet vil kommunen informere om planprosessen (vedtak, medvirkning og veien videre), plangrepet, trafikk- og mobilitetskonsept (overordnet og for skole, flerbrukshall og barnehage), og rammer for skole, flerbrukshall og barnehage (utforming, hovedgrep og fremdrift).

Link til møtet vil bli lagt ut her: www.baerum.kommune.no/ballerud Det vil ikke være opptak av møtet, men presentasjonen vil legges ut på nettsiden etter møtet.

Forslag på høring

Deler av forslag til reguleringsplanen for Ballerud er nå på høring. Det gjelder delene som omfatter barnehage, skole med flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger.

Boligdelen er ikke lagt ut på høring. Den er under omarbeiding og det vil derfor ikke foreligge illustrasjoner som vil kunne presenteres på informasjonsmøtet. Boligområdene må gjennom en ny 1.gangsbehandling i Planutvalget før de kan legges ut på høring.

Send dine innspill merket «Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering» og planID 2015030 til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen 12. september.

Les mer om planene her.