Hva håper du er annerledes i Bærum om 10 år? Fortell kommunen hva du mener.

I et gjestebud inviterer én person andre til å sitte sammen og snakke om et tema. Gruppen kan bestå av venner, familie eller klassekamerater. Hensikten er at kommunen skal få inn dine meninger og innspill om et tema. Høsten 2020 oppfordrer kommunen til å delta på gjestebud, for å gi innspill til ny kommuneplan og revidering av Bærums klimastrategi. 

Praktisk informasjon 

  • Kommunen ønsker å bruke innspill fra gjestebud i arbeidet med en ny kommuneplan, og til revidering av Bærums klimastrategi. 
  • Gjestebudet må være arrangert innen 15. november.

Inviter! 

Vi anbefaler rundt fem personer per gjestebud. Husk å overholde smittevernregler. Et gjestebud kan foregå på kafé, som en gåtur eller digitalt. Gjestebudet trenger ikke vare så lenge. Bruk en formiddag/kveld, ukedag eller helg ut i fra hva som passer best.

Samtaletema 

Svar på spørsmålene i kronologisk rekkefølge. Fyll inn svarene fortløpende i det digitale svarskjemaet: 

Digitalt svarskjema kommer. 

Spørsmål

  • Hva håper du er annerledes i Bærum om 10 år, sammenlignet med i dag?
  • Hva betyr ordet «bærekraft» for deg?
  • Hva skal til for at du skal engasjere deg i utviklingen av Bærum?
  • På hvilke arenaer bør kommunen være for å nå deg?
  • Hva er du villig til å gjøre, for å bidra til mindre utslipp av klimagasser?
  • Hva mener du kommunen bør gjøre for at du skal kunne leve mer klimavennlig?