Velkommen til en dag i Bærum kommune

Vi inviterer til konferansen «Fremtidens kommune – fargesterk og klok» som går av stabelen 20. januar 2020 i Bærum kulturhus.

Hvordan rigger vi kommunen for fremtiden? Hvordan sikre samarbeidet mellom medarbeidere, innbyggere og næringsliv? Hvordan bygge videre på innbyggernes tillit og balansere forventninger i en omskiftelig fremtid?

Vi skal tegne utfordringsbilder og vise innovative, bærekraftige, digitale, kulturelle og klimakloke veier for å møte fremtidens muligheter og utfordringer.

Konferansen skal favne kommunenes samfunnsoppdrag. Derfor tilbyr vi et bredt omfang av tema og problemstillinger: har vi råd til dagens velferdsnivå og behovet for omstilling, velferd – inkludering og mangfold, samfunnsutvikling og attraktive bomiljøer, den digitale og relevante kommune.

I tillegg blir det foredrag om blant annet aktivitetsbaserte arbeidsplasser, klimatilpasninger, Carpe Diem demenslandsby og frihets- og velferdsteknologi.  Det vil også være smale temaer for spesielt interesserte. Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke programmet, fordi vi er sikker på at de fleste vil finne noe av interesse her. 

Fremtidens kommune går av stabelen i Bærum kulturhus 20. januar kl. 10–17 og er åpen for alle – innbyggere, næringsliv, administrasjon og politikere, fra Bærum og alle andre kommuner. Vi tar sikte på 500 deltakere.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
Erik Kjeldstadli 
kommunedirektør

Kontaktperson for konferansen:
kommunikasjonssjef Lisa Bang,
e-post: lisa.bang@baerum.kommune.no 
tel. 91639380.