Kommunen tilbyr uforpliktende og gratis energirådgivning til alle private boliger i Bærum.

Alle som eier en privatbolig i Bærum kan få uforpliktende og gratis energirådgivning.

På et hjemmebesøk går en energirådgiver gjennom boligen sammen med deg for å se hvor det er muligheter for å spare strøm. Det er selskapet Energiportalen som er ansvarlig for hjemmebesøket. 

I etterkant av besøket mottar du en rapport med forslag til tiltak du kan gjennomføre, og hvilke av tiltakene som støttes av kommunen.

Bestill hjemmebesøk her eller ring tlf.: 46 62 60 00.

ENØK-rådgivningen har mottatt ekstra støtte gjennom «Bærumspakken».

Logo Bærumspakken

 

ENØK - søknad om tilskudd

Enøk – ferdigmelding og søknad om utbetaling av tildeling innvilget før 25. august 2021

Enøk – ferdigmelding og søknad om utbetaling av tildeling innvilget etter 25. august 2021