Hverdagsglede

Hva er hensikten med undervisningen?

Vi ønsker å gi deg noen verktøy som i forskning har vist at kan styrke livskvalitet, samt gi mer glede og mestring i hverdagen.  Ved å delta er du med på å teste ut, samt gi oss tilbakemeldinger på hvordan Hverdagsgledekonseptet kan være nyttig å lære om for innbyggere i Bærum kommune.

Mulige fordeler og ulemper ved å være med

Ved å delta i undervisningen og motta eposter håper vi at du vil få noen verktøy som kan hjelpe deg til å ha det bedre i hverdagen og få bedre livskvalitet. De positive effektene vi tror du vil få ved å være med på dette, vil også kunne påvirke dine nære og folk du omgår. Glede smitter!

Ulempene vil være at du må bruke noe tid på å svare på et spørreskjema før, under og etter undervisning. Du vil også måtte svare kort på seks eposter som du mottar cirka hver annen uke. 

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke ditt samtykke

Det er frivillig å delta i denne piloten. Dersom du ønsker å delta bekrefter du dette ved å krysse av for samtykket innledningsvis i spørreskjema du mottar før undervisningen. Du kan når som helst uten å oppgi grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker ditt samtykke, kan du kreve å få slettet innsamlede spørreskjema. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Monica Beer Prydz, monica.prydz@baerum.kommune.no Telefon: 99308732

Hva skjer med opplysningene om meg?

Opplysningene som registreres om deg skal brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltak ved behandling av opplysningene.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Opplysningene om deg vil bli slettet fem år etter prosjektslutt.

Godkjenning:

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Bærum kommune ved Monica Beer Prydz og Rambøll som databehandler et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke. Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Kontaktopplysninger:

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med Monica Beer Prydz monica.prydz@baerum.kommune.no, Tlf: 99308732