Folkehelseprofilene gis ut hvert år og er utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Folkehelseprofilene viser nøkkelindikatorer og hvordan kommunen ligger an i forhold til landsgjennomsnittet.  

Tema for folkehelseprofilen i 2023 er bomiljø og peker på betydningen av et godt bomiljø for befolkningens helse og livskvalitet.

Folkehelseprofilen er en av flere kilder som brukes i arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Her finner du Folkehelseprofilen 2023.