Folkehelseprofilene gis ut hvert år og er utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Profilene bygger på resultater fra Ungdata undersøkelsen og kommunehelsas statistikkbank.

Folkehelseprofilene viser nøkkelindikatorer og hvordan kommunen ligger an i forhold til landsgjennomsnittet. 

Omhandler Folkehelseprofilen det samme hvert år? 

Nei, Folkehelseprofilen har et hovedtema hvert år.  

Tema for folkehelseprofilen i 2023 er bomiljø og peker på betydningen av et godt bomiljø for befolkningens helse og livskvalitet.

Befolkningsundersøkelsene viser at folkehelsen i Bærum
er generelt god og levealderen er høy.
Samtidig viser undersøkelsene at det er ulikhet i
helse, og det er enkelte grupper i befolkningen med lavere livskvalitet enn befolkningen ellers.

Folkehelseprofilen er en av flere kilder som brukes i arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Her finner du Folkehelseprofilen 2023.