Innbyggere i alle Vikens 51 kommuner har svart på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor.

Hvordan har du det og hvordan trives du der du bor?

I november 2021 mottok 25000 innbyggere i Bærum kommune Folkehelseundersøkelsen 2021. Til sammen svarte om lag 12 000 bæringer på undersøkelsen. Deltagere var over 18 år.

Av de til sammen 250 000 innbyggere i Viken som mottok undersøkelsen, svarte 108 738 innbyggere. 

Hvorfor er Folkehelseundersøkelsen så viktig for kommunen?

Undersøkelsen gir ny og unik kunnskap om hvordan innbyggerne i Bærum over 18 år opplever sin egen livssituasjon. De svarer på hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor.

Kunnskapen gir kommunen mulighet til å bedre lokalsamfunn og nærmiljø.

Her finner du resultatet fra undersøkelsen.

Hvem gjennomførte undersøkelsen?

Undersøkelsen ble gjennomført av blant annet Viken fylkeskommune i tett samarbeid med kommunene.