Kommunen har et helhetlig ansvar for helsen til innbyggerne. Vi skal tenke «helse i alt vi gjør». For å få til et godt, fungerende og bærekraftig folkehelsearbeid må vi samarbeide på tvers av sektorer og fagområder.

Hva skal folkehelseoversikten bidra til?

Hvert år utarbeides en oversikt om hvilke arbeid som gjøres innen folkehelse, folkehelseoversikten. I tillegg presenteres helsetilstanden og påvirkningsfaktorene. 

Her kan du lese saken med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2019-2020.

Folkehelseoversikt for 2023-2027 er i sluttfasen. Den vil bli lagt ut på denne siden.

Administrasjonen orienterer politikerne om status for folkehelsearbeidet og om helsetilstand og påvirkningsfaktorer en gang i året. Dette skjer i sammenheng med at Folkehelseinstituttet offentliggjør Folkehelseprofiler eller status for alle landets kommuner.

Folkehelsearbeidet i kommunen er forankret i folkehelseloven. Folkehelseloven er et helhetlig ansvar.