Kommunen skal tenke helse i "alt vi gjør". Kommunen må samarbeide på tvers av fagområder for å få til et godt, fungerende og bærekraftig folkehelsearbeid.

Hva skal folkehelseoversikten bidra til?

Hvert år utarbeides en oversikt om hvilke arbeid som gjøres innen folkehelse, folkehelseoversikten. I tillegg presenteres helsetilstanden og påvirkningsfaktorene. 

Her kan du lese Bærums folkehelseoversikt 2023-2027.

Administrasjonen orienterer politikerne om status for folkehelsearbeidet og om helsetilstand og påvirkningsfaktorer en gang i året. Dette skjer i sammenheng med at Folkehelseinstituttet offentliggjør Folkehelseprofiler eller status for alle landets kommuner.

Folkehelsearbeidet i kommunen er forankret i folkehelseloven. Folkehelseloven er et helhetlig ansvar.