Sesjonen II om Smarte byer er et samarbeid mellom SmartCity Bærum og Bærum kommune.

Sesjon II: Smarte byer (13.30-15.30)

 • Smart City-samarbeidet i korte trekk
  Ordfører Lisbeth Hammer Krog
 • Fornebu som demonstrasjonsarena
  Bidrag fra
  • Stein C. Tømmer, leder Smarte byer i Telenor Norge
  • Jens Festervoll, seniorrådgiver innovasjon, Equinor ASA
 • En helelektrisk by – fantasi eller realitet
  Øyvind Mork, adm dir. Asplan Viak
 • Smart velferd i smarte byer
  Kristin Nilsen, kommunaldirektør Bærum