Sesjon III: Regionbyen Sandvika

 • Regionbyen Sandvika
  Kommunaldirektør Arthur Wøhni
 • Sandvika sjøfront – Ekspertpanelets rapport
  Leder for panelet, Elin Børrud,
 • Mobilitetsløsninger for en fremtidsrettet bykommune
  Bernt Sverre Mehammer, Multiconsult
 • Sandvika – veikryss eller knutepunkt?
  Ingerid Solberg, Veiplanlegger i Bærum kommune
 • Sandvika – deler og helhet
  Terje Hansen, leder for områdeutvikling i Bærum kommune,
 • Mens byen blir til - midlertidige byrom
  Anne Beate Hovind, prosjektleder kunst, Bjørvika Utvikling

Konferansier: Anne Trine Hoel