Bærum har omfattende byutvikling på gang med hovedvekt på Sandvika, Fornebu-Lysaker og på Bekkestua og Høvik. Program: Bykvalitet og identitet

 • Bymessig utvikling på Fornebu - mangfoldig, grønn og urban
  Ved Nina Koren Viksjø, prosjektleder for KDP3 Fornebu
 • Byutvikling med identitet: Sosial-kulturelle stedsanalyser som bakgrunn.
  Ved Per Gunnar Røe, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. (tbc) 
 • Å bygge tett med kvalitet
  Ved Gro Sandkjær Hansen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR 
 • Kulturminner forsterker identitetsfølelsen i byutvikling
  Ved Leidulf Mydland, avdelingsdirektør Riksantikvaren.
 • 3x10 
  - Bekkestua 
  - Lysakerbyen 
  - Kadettangen