Dagny Thurmann-Moe

Forfatter og daglig leder i landets eneste fargestudio, hvor hun utvikler fargepaletter for arkitektur, offentlig rom og interiører. Hun er en tydelig stemme innenfor byutvkling og forkjemper for bedre og mer målrettet fargebruk i arkitektur og byrom.