Bærum står foran spennende utviklingsoppgaver innen samfunnsutvikling, velferd og internt i egen organisasjonen. Kommunen har nærmere 200 tjenestesteder. Alle tjenesteledere og medarbeidere oppfordres til å dele kompetansen innen sitt fagfelt slik at kommunen tenker helhet og på tvers. Kunnskapen og kompetansen deles. Det er det Bærumskompetansen handler om: Gode ideer blir bedre når de deles med andre.

Vi deler gjerne

Omstilling i Bærum kommune

Ove Myrvåg, økonomidirektør

Omstilling tar tid – det er nå vi er rustet, er et viktig budskap i presentasjonen, som også er en gjennomgang av økonomiske utviklingstrekk og omstillingsarbeidet i Bærum kommune. Hva er utfordringer og gevinster? 

Elever med stort læringspotensiale

Kari Kolbjørnsen Bjerke, Grunnskoleadministrasjonen

Kort om: Evnerike elever med stort læringspotensiale kan til tider oppleve at de ikke har nok utfordringer i skolen. Her forteller Bjerke fortalte hvordan satsingen på evnerike og bruk av innovasjonsmetodikk skaper muligheter slik at elevene får brukt sine ressurser i skolehverdagen.

Demenslandsby

Morten Svarverud, kommunalsjef pleie og omsorg

Kort om: Bærum kommune skal bygge et bofelleskap for mennesker med demens, en såkalt demenslandsby på Dønski.  Svarverud leder oss inn i livet til et eldre ektepar i Bærum som møtte alderdommens begrensninger og viste oss mulighetene for deres forbedrede liv i en demenslandsby.

Smarte, innovative anskaffelser

Ove Myrvåg, økonomidirektør

Kort om: Innovative anskaffelser har gått fra administrasjon til å bli et strategisk virkemiddel i kommunen. Effekter ved å gå fra pilotarbeid til varig praksis. Hvordan fikk Bærum det til? Hva er de kritiske suksessfaktorene? 

Tenke langt, handle nå - investeringsplan med 20 års blikk

Erik Kjeldstadli, rådmann

Utfordringsbilde og behovet for å tenke langsiktig. Et helhetlig og sammenhengende planverk med behovsanalyser, kommuneplan, 20‐årig driftsanalyse og investeringsplan, samt de årlige budsjett og handlingsplaner. 

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)

Kristin Weidemann Wieland, kommunaldirektør for organisasjon og utvikling

Kort om: Hvordan ser man de lange linjene? Hvordan skal vi klare å planlegge for det som skjer langt fremme i tid? Weidemann Wieland fortalte om LDIP – langsiktig drifts- og investeringsplan – et nytt verktøy for å styre godt på lang sikt.

Innovasjonsprisen 2017 - Spillhuset

Lars Amundsen fra Utekontakten

Kort om: Ungdom som elsker dataspill og gaming har fått sitt eget sosiale sted utenfor huset, gamerne. Amundsen minnet oss om hvor viktig evnen til å lytte er, i samarbeidet med engasjert spillende ungdom. Spillhuset er utviklet av ungdom selv og har kurs for hjelpeapparatet og for foreldrene.

Kart over plan- og byggesaker

Roar Askeland, Overingeniør Regulering

Kort om: Bærum kommune er blant de norske kommunene med flest plan- og byggesaker. Kommunen ønsket å gi alle beboerne åpent innsyn, og en brukervennlig webløsning. Den nye løsningen som har samlet kart, dokumenter og saksgang på ett sted.