Bærum Ungdomsråd avholder møter i gjennomsnitt en gang pr. måned. Eksempler på saker kan være: Mobilbruk på skolen, helsetilbud, aktivitetstilbud m.m.

Mer om rådet

Bærum Ungdomsråd avholder møter i gjennomsnitt en gang pr. måned. Eksempler på saker kan være: Mobilbruk på skolen, helsetilbud, aktivitetstilbud, klima utfordringer og byutvikling. Det forventes at deltakerne leser igjennom saker som kommer til behandling før møtene. Rådsmedlemmene sitter for 2 år av gangen. Ofte har Ungdomsrådet møter utenfor de oppsatte møtene. Disse møtene dreier seg om saker der ungdommen skal lage en uttalelse, workshop, befaring eller diskutere egns saker.