Ordførerens spalte i Bæringen 4/20: Den første sommeren med korona er snart over og mange av oss har vært på reisefot de siste ukene.

Erfaringen viser at smitterisikoen øker når vi beveger oss mer og møter nye mennesker på nye steder. Dette har ført til lokale utbrudd flere steder i landet.

Det er lett å glemme smittevernrådene i hyggelig samvær. Derfor vil jeg minne om det store ansvaret hver enkelt av oss har for å følge smittevernrådene, og at vi tester oss hvis vi har den minste mistanke om at vi kan være smittet.

Det er særlig viktig for oss å unngå smitte på sykehjem og i omsorgsboliger, og blant hjemmeboende som er avhengige av tjenester fra kommunen. Vi må beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt, og håper på forståelse for det.

Koronapandemien har også rammet arbeids- og næringslivet vårt hardt. Bærumspakken, som du kan lese mer om på side 8, er vårt verktøy overfor arbeids- og næringslivet, samt kulturlivet og frivilligheten. I den forbindelse vil jeg minne om kampanjen “Har det i Bærum” – og at i bør handle lokalt! Det er en viktig støtte til næringsliv og arbeidsplasser.

Vi har gjort helseministerens ord til våre – og jeg vil avslutte med å minne om:

Vi har ingen vaksine – men vi har en meter!