Ordførers spalte i Bæringen 2/21: Nå har vi levd med pandemien i over ett år. Den har satt sine spor. Omkostningene har vært høye, liv har gått tapt, arbeidsplasser har forsvunnet og livsverk har smuldret bort. I tillegg har det vært store psykiske belastninger for veldig mange, enten du er ung eller gammel.

Ikke siden krigens dager har landet vårt vært gjennom noe som kan sammenlignes med situasjonen det siste året. Hele bærumssamfunnet har vært berørt og vi har alle gjort vårt beste for å være med på den ekstraordinære dugnaden for å begrense smitte, for å beskytte risikogruppene og for å hindre overbelastning i helsevesenet vårt. Til alle dere vil jeg si; tusen hjertelig takk! Jeg er spesielt imponert over ungdommenes bidrag gjennom denne pandemien. Mange av dem har måttet sette planer og drømmer på vent.

Vi har levd med restriksjoner som begrenser våre dagligliv. Nå er det lys i enden av tunellen hvis vi alle klarer å holde ut litt til. Stadig flere og flere av våre innbyggere får vaksine og vi vaksinerer fortløpende etter hvert som vi mottar flere vaksinedoser.

Takk og hold ut!