Ordførerens hjørne i Bærumsavisen mai 2016: Mai er kanskje årets vakreste måned. Det er måneden hvor alt våkner til liv i naturen – gresset blir grønnere, trærne får løv og blomstene blomstrer. Mai er måneden som byr på fridager, men også eksamen og russetid. Mai er nesten sommer og full av festdager, men først og fremst er mai Norges måned med rødt, hvitt og blått og en tid for ettertanke, takknemlighet og glede.

 I 2014 feiret vi at vår grunnlov var 200 år, og i fjor feiret vi at det var 70 år siden frigjøringen. Maidagene er i så måte dager til ettertanke og en måned vi heiser flagget i takknemlighet for Norges frihet og selvstendighet som nasjon.

Det handler om formidling av Norges historie og gir oss en mulighet til å bevisstgjøre dagens unge på verdiene som våre veteraner og befolkningen for øvrig kjempet for og som faktisk er bakgrunnen for at vi kan glede oss over at vi lever i et trygt og fritt land i dag.

Grunnloven er den 200 år gamle oppskriften på det landet vi har i dag der medmenneskelighet trumfer likegyldighet. Det skal vi være stolte av.

Gløden, ideene og tankene som skapte Grunnloven, er blitt en del av oss og landet vi lever i, og er vårt viktige felles verdifundament. Den er selve grunnlaget for den velferdsstaten vi bor i.

Og det beste med velferdsstaten Norge er at den er akkurat like mye min som din.

Vi er alle et produkt av det mangfoldige Norge – som noen kloke menn dannet grunnlaget for 200 år siden. Det er det Norge jeg er stolt av å tilhøre – et mangfoldig, fargerikt og flerkulturelt Norge, og det er det Norge vi skal fortsette å ha også i de neste 200 årene.

Men vi – folket - kan velge hvordan vi skal ha det i dette landet som vi synger om at vi elsker. Vi kan velge om vi vil nærme oss dette mangfoldige Norge som en mulighet eller som en vanskelighet. Ja, det er et valg hver enkelt må ta. For det handler om holdninger. Og om verdier.

I 17. mais ånd og historie må vi se på dette mangfoldet som en fantastisk mulighet og som en ressurs. Det er det store fellesskapet – det er ”det store norske vi” – som alle kan kjenne seg hjemme i - og som har løftet frem Norge til der vi er i dag.

«Frihet og liv er ett» står det på frihetsmonumentet i vår kommune. Det var kampen for frihet og våre demokratiske idealer som våre motstandsmenn og kvinner utviste som også kostet dem livet under krigen. Vi har mye å takke dem for.

For meg som ordfører er vår frigjøringsdag 8. mai sammen med 17. mai de to dagene som fremkaller noe helt spesielt, både sterke følelser og mye takknemlighet.

Jeg ønsker dere alle en fin mai-måned.