Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Nok et år er i ferd med å ebbe ut, og vi står nå ved døren til en av årets store høytider. Dette er en tid som for de fleste av oss er en kjærkommen anledning til å nyte fine dager med familie og venner. En tid de fleste har et sterkt, personlig forhold til og som vi kan se frem til med forventning og glede. Men det er ikke alle som gleder seg til jul. Mange kjenner på ensomhet, usikkerhet og sorg, og opplever julehøytiden som ekstra krevende.

Jeg er derfor spesielt takknemlig for de mange ildsjelene som stiller opp på juleaften her i rådhuset og lager julefeiring for de som ikke har egen familie eller nettverk å sitte rundt julebordet med. En spesiell hilsen også til alle som holder hjulene i gang når de fleste kan ta julefri.

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til medarbeidere, frivillige lag og foreninger, enkeltpersoner og alle kommunens innbyggere for det gode arbeidet og innsatsen hver enkelt legger ned for å gjøre vår kommune til et trygt og godt sted å bo og vokse opp. Uten dette engasjementet, det gode samarbeidet og omtanken for hverandre ville bærumssamfunnet vært fattig.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke våre samarbeidspartnere i næringsliv og organisasjoner for godt samarbeid i året som snart er slutt.

Varme juleønsker og ønske om et fredelig nytt år.