Klimaendringene gir store globale konsekvenser som allerede påvirker oss. Den globale oppvarmingen fører til et varmere, våtere og villere klima – også her i Bærum.

Norge har alltid hatt mye vær, men været har forandret seg. Det kommer 18 prosent mer nedbør nå enn det gjorde for 115 år siden. Mer nedbør, og ikke minst mer intens nedbør – styrtregn - slik vi har vært vitne til ved flere anledninger, gir oss utfordringer som vi må håndtere og løse.

Det er ikke bare været som har endret seg. Samfunnet har også endret seg kraftig de siste 100 årene. Befolkningen har økt parallelt med økning i antall nye boliger. Kombinasjonen av økt utbygging og kraftigere nedbør, gjør at vi står foran store utfordringer knyttet til håndtering av overvann i utbygde områder.

Det kraftige regnskyllet i august 2016 skapte store problemer flere steder i kommunen, med stengte veier og tuneller, oversvømmelser og store vannskader i kjellere og garasjer. Og nå nylig har det vært flere tilfeller. I Budstikka 2. september kunne vi lese om en garasjekjeller på Gjønnes som ble fylt av vann.

Bærum kommune jobber systematisk med overvannshåndtering. Åpning av bekkeløp slik kommunen gjorde med Solbergbekken og nå Dælibekken i sammenheng med bygging av ny E 16 er gode eksempler. Nansenparken på Fornebu med sine åpne kanaler ut til sjøen, grønne tak, bestemors staudebed, dammer og våtmarker er viktige grep. Vi må være varsomme med å asfaltere eller legge sten over store deler av uteområdene våre.

Klimaendringene er ikke noe vi kan velge å se bort fra, og jeg er derfor opptatt av at vi sammen med næringslivet og akademia finner de gode løsningene. I juni mottok Bærum kommune en gla’nyhet. Vi fikk 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge til offentlig-privat innovasjonspartnerskap for å finne nye løsninger for avløps- og overvannshåndtering. Bærum stiller seg i bresjen for å utvikle fremtidens løsninger sammen med leverandørmarkedet. Kommunen har god støtte fra Norsk Vann og de store bykommunene stiller seg bak initiativet og Trondheim kommune og SINTEF er viktige samarbeidspartnere.

Bærum har gode og robuste strategier for hvordan vi som kommune skal møte klimaendringene, og Bærum fikk nylig toppkarakteren A av organisasjonen Carbon Disclosure Project. Av over 600 byer og kommuner i verden ble Bærum plukket ut som en ledende aktør på grunn av vårt miljø- og klimaarbeid.

Cicero har gjennomført en spørreundersøkelse blant norske kommuner om hvor langt de har kommet i arbeidet med klimatilpasning. Cicero-rapporten kartlegger hvor godt norske kommuner er rustet til å håndtere følgene av klimaendringer. Stavanger kom best ut, men Bærum kom på en god andreplass.

Vi har lagt mye ressurser i arbeidet med å håndtere følgene av klimaendringer i vårt planverk og i konkrete handlinger. Vi skal fortsette dette viktige arbeidet. Likevel, den viktigste innsatsen handler om å redusere klimagassutslippene og vårt klimafotavtrykk.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk  i Budstikka lørdag 7. september