Program for dagen:

Kl. 10:00 Tanum kirke.

Bekransning av minnetavlen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog taler, Asker og Bærum Forsvarsforum legger ned blomster. Elever fra Tanum skole deltar med sang.

Kl. 12:00 Tronstad-monumentet.

Bekransning. Tale ved ordfører Lisbeth Hammer Krog. Representant fra stab Forsvarets spesialstyrker legger ned krans. Rotary v/presidenten legger ned blomster. Leif Tronstad jr. taler. Representant for Asker og Bærum Forsvarsforum legger ned blomster.

Kl. 14:00 Krigsseilermonumentet på Kadettangen:

Bekransning. Tale ved ordfører Lisbeth Hammer Krog. Tale ved Kommandør Jon Erling Tenvik. Tale ved professor Bodil Kleve, datter av krigsseiler. Representant for Asker og Bærum Forsvarsforum legger ned blomster.

Kl.15.40 – 16.40 retterstedene på Grini:

Blomsternedleggelse ved Asker og Bærum Forsvarsforum på følgende steder:

  • Kl. 15.40: Blomsternedleggelse ved nedre rettersted
  • Kl. 16.10: Blomsternedleggelse ved øvre rettersted
  • Kl. 16.40: Blomsternedleggelse ved Nei-støtten. Tale ved sjef for Bærum Heimevernsområde, Kapt. Nils Ellefsen

Kl. 17.00 Grini-monumentet:

Velkommen ved Per Olav Torgnesskar, avdelingsdirektør ved MiA-Museene i Akershus.  Tale og kransnedleggelse ved ordfører Lisbeth Hammer Krog. Tale ved tidligere leder av Ungdomsrådet i Bærum, Eirik Smith Monge. Musikk ved Eiksmarka og Eikeli skolekorps.

Kl. 19:00 Bærum rådhus

Veteraner fra Asker og Bærum inviteres til veterantreff i Bærum rådhus. Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsker velkommen. Ordfører i Asker, Lene Conradi vil også være til stede. Foredrag ved oberst Kai Morkestrand, sjef Stor-Oslo Heimevernsdistrikt 02.

Veteranantrekk/uniform med medaljer/pent antrekk. Påmelding på e-post til Mette.rambol@baerum.kommune.no eller telefon 408 59 100 innen 6. mai 2024.