Lisbeth Hammer Krog (født 26. september 1961 i Bærum) er ordfører og folkevalgt i Bærum kommune. Hammer Krog representerer partiet Høyre. Lisbeth Hammer Krog ble i september 2011 valgt inn i Bærum kommunestyre som partiet Høyres ordførerkandidat. 12. oktober 2011 ble Hammer Krog valgt til Bærums første kvinnelige ordfører.

Utdrag fra ordførerens program

Mandag

09.00: Kalendermøte
11.00: Møte med rådmannen 
16.30: Formøte Formannskapet    
19.00: Gruppemøter Bærum Høyre  


 

Tirsdag

12.00: Ønske velkommen på dialogkonferanse – forprosjekt innovasjonspartnerskap
14.00: Formannskapsmøte 

Onsdag

08.30: Signering av selskapsavtale i ABV-IKS 
10.00: Utdeling av Husfruens nøkkelknippe 
16.00: Kommunestyret 

Torsdag

08.00: Møte i sykehusutvalget, Bærum sykehus 
12.00: Åpning av felleshuset på Fornebu 
14.00:  Holde innlegg på IMDI og UDIs markering av den internasjonale flyktningdagen 
15.30: Generalforsamling BKE   
17.00: Lønnås bo og behandlingssenter 

Fredag

09.00: Overlevering av ny bok om Tanumplatået - ordførerens kontor  

Lørdag

14.00: Åpne og holde tale av jubileet Rykkinn 50 år


Ordførerens kontor

Alle brev som sendes Lisbeth Hammer Krog blir tilgjengelig på kommunens nettsider, så sant det ikke inneholder personsensitiv informasjon eller andre opplysninger som tilsier at brevet unntas offentligheten.

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhustorget 2 i Sandvika