Lisbeth Hammer Krog (født 26. september 1961 i Bærum) er ordfører og folkevalgt i Bærum kommune. Hammer Krog representerer partiet Høyre. Lisbeth Hammer Krog ble i september 2011 valgt inn i Bærum kommunestyre som partiet Høyres ordførerkandidat. 12. oktober 2011 ble Hammer Krog valgt til Bærums første kvinnelige ordfører.

Utdrag fra ordførerens program

Mandag

08.00: Møte ang Twin City 2019
09.00: Internt møte
10.00: Møte med rådmannen
12.15:  Befaring med politibåten
14.00: Internt møte
15.30: Internt møte
16.30: Formøte FSK
19.00: Gruppemøte Bærum Høyre

Tirsdag

08.15: Møte i sykehusutvalget  
10.00: Interne og eksterne møter frem til 12.00
14.00: Formannskapsmøte

Ordførerens kontor

Alle brev som sendes Lisbeth Hammer Krog blir tilgjengelig på kommunens nettsider, så sant det ikke inneholder personsensitiv informasjon eller andre opplysninger som tilsier at brevet unntas offentligheten.

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhustorget 2 i Sandvika