Lisbeth Hammer Krog (født 26. september 1961 i Bærum) er ordfører og folkevalgt i Bærum kommune. Hammer Krog representerer partiet Høyre. Lisbeth Hammer Krog ble i september 2011 valgt inn i Bærum kommunestyre som partiet Høyres ordførerkandidat. 12. oktober 2011 ble Hammer Krog valgt til Bærums første kvinnelige ordfører.

Utdrag fra ordførerens program

Fredag

Interne møter frem til 09.00
12.00: Offisiell åpning av hydrogenstasjonen på Høvik 
19.00: Kommunestyrets julemiddag 

Lørdag

13.00: Avduking av minnsmerket over Caspar Donato Brambani 
Rådhustorget 

Mandag

09.00: Internt møte 
10.00: Møte med Rådmannen 
12.00: Møte i E-18 utvalget 
16.00: Mottagelse i rådhuset 

Ordførerens kontor

Alle brev som sendes Lisbeth Hammer Krog blir tilgjengelig på kommunens nettsider, så sant det ikke inneholder personsensitiv informasjon eller andre opplysninger som tilsier at brevet unntas offentligheten.

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhustorget 2 i Sandvika