Lisbeth Hammer Krog (født 26. september 1961 i Bærum) er ordfører og folkevalgt i Bærum kommune. Hammer Krog representerer partiet Høyre. Lisbeth Hammer Krog ble i september 2011 valgt inn i Bærum kommunestyre som partiet Høyres ordførerkandidat. 12. oktober 2011 ble Hammer Krog valgt til Bærums første kvinnelige ordfører.

Utdrag fra ordførerens program

Tirsdag

08.00: E18-utvalget Asker og Bærum - Asker rådhus  
11.00: Eksternt møte 
14.00: Formannskapsmøte 

Onsdag

08.00: Kontaktmøte Bærum kommune - Næringslivet i Bærum
13.00: Møte med Rådmannen
19.00: "Det grønne skiftet" - Åpent møte på Musikkflekken  

Torsdag

08.30: Asker og Bærum mesterskapet i Ungdomsbedrift 2017Fredag


08.30: Lansering av Barnas rettighetskort i Dønski barnehage

 

 

  

 

Aktuelt fra ordføreren

Ordførerens kontor

Alle brev som sendes Lisbeth Hammer Krog blir tilgjengelig på kommunens nettsider, så sant det ikke inneholder personsensitiv informasjon eller andre opplysninger som tilsier at brevet unntas offentligheten.

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhustorget 2 i Sandvika