Lisbeth Hammer Krog (født 26. september 1961 i Bærum) er ordfører og folkevalgt i Bærum kommune. Hammer Krog representerer partiet Høyre. Lisbeth Hammer Krog ble i september 2011 valgt inn i Bærum kommunestyre som partiet Høyres ordførerkandidat. 12. oktober 2011 ble Hammer Krog valgt til Bærums første kvinnelige ordfører.

Utdrag fra ordførerens program

Tirsdag

08.00: Eksternt møte
10.00: Ta i mot vennskapskommunen Frederiksberg - Wøyen gård  
 

Onsdag

08.00: Møte med Rådmannen 
09.00: Møte, Kriseledelsen 
10.00: Pressevisning Demenslandsbyen 
16.00: Møte i Valgstyret 
17.00: Pressekonferanse 
18.00: KST konstituerende møte 

Torsdag

08.00: Frokostmøte - Asker rådhus  
10.30: Markering av Flykningguiden 20 år  
19.00: Høvik IF 100 år 

Fredag

07.00: Sykkel og synlighetsaksjon - Lysakerlokket 
10.00: Internt møte 

Lørdag

kl. 18.00: Mottagelse i rådhuset 


Søndag

14.00: Statsborgerseremoni  - Oslo konserthus 
  

Mandag

09.00: Internt møte
10.00: Møte med rådmannen 
13.00: Internt møte 
15.00: Åpne klimaworkshop med Bærumsungdom tekstilaksjon - Bærum rådhus
19.00: AU møte 

Ordførerens kontor

Alle brev som sendes Lisbeth Hammer Krog blir tilgjengelig på kommunens nettsider, så sant det ikke inneholder personsensitiv informasjon eller andre opplysninger som tilsier at brevet unntas offentligheten.

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhustorget 2 i Sandvika