Kronikk 1 til 10 av 15

Abboner på kronikker

Den følelsen!

Ordførers spalte i Bæringen 3/2018: Like sikkert som at våren kommer hvert år, entrer syklene våre veier samtidig som hestehoven og blåveisen hilser oss og våren velkommen. For en herlig årstid og jeg har lyst til å slå et slag for sykkelen. Det gir ikke bare god folkehelse å sykle, men er også viktig for vårt lokale miljø og ikke minst klima.

Økt trygghet og en verdig alderdom

Ordførerens spalte i Bæringen 2/2018: Å være selvhjulpen i eget hjem bidrar til mestringsfølelse og høyere livskvalitet. Men etter hvert som vi blir eldre vil det oppstå behov for hjelp og bistand. Det er særlig da vi kan ha behov for velferdsteknologi. Vi kaller det også trygghetsteknologi eller frihetsteknologi.

"Hvem" er Bærum?

Ordførers spalte i Bæringen 1/2018: Våre omgivelser er i endring og det er vi også. Når Bærum nå har passert 125 000 innbyggere er det interessant å stoppe opp og spørre; hvem er bæringen og hva karakteriserer bærumssamfunnet?

Et godt sted å vokse opp

Ordførerens spalte i Bæringen 6/2017: Et gammelt afrikansk ordtak sier «det krever en landsby for å oppdra et barn». Det er mye visdom i det uttrykket. Ett av våre viktigste samfunnsoppdrag som kommune er å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for våre barn og unge.

God på å være kommune

Ordførers spalte i Bæringen 5/2017: Bærum er et godt sted å bo, leve og arbeide, og det er hyggelig at tilbakemeldingene er mange og gode.

Valget er ditt

Ordførerens spalte i Bæringen 4/2017: Mandag 11. september er det valg. Ved å bruke stemmeretten din, er du med på å bestemme hvilken retning samfunnet vårt skal ta.

Innovasjon i praksis

Ordførerens spalte i Bæringen 3/2017: Bærums visjon er SAMMEN SKAPER VI FREMTIDEN. I den ligger det at vi SAMMEN med vårt næringsliv og våre innbyggere skal utvikle Bærumssamfunnet og våre tjenester i tett dialog. Vi har mange gode prosjekter på innovasjon og inkludering, men jeg vil trekke frem prosjektet Dataspill og sosialt arbeid som i slutten av mars vant kommunens innovasjonspris.

Sandvika - byen for fremtiden

Ordførerens spalte i Bæringen 2/2017: Sandvika skal bli større og mer betydningsfull både for bærumssamfunnet og regionen – som kulturby, kunnskapsby og næringsby. Fremtidens Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil danne nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling.

Sammen tar vi bedre vare på ressursene

Ordførerns spalte i Bæringen 1/2017: Bærum kommune skal være en klimaklok kommune. Å være klimaklok handler om mye: Det handler om hvor mye energi vi bruker i bolighus og næringsbygg, det handler om hvordan vi forflytter oss, det handler om våre forbruksmønstre, det handler om hvordan vi håndterer vann og kloakk, og det handler ikke minst om alle typer avfall.

Mange bekker små gjør en stor å

Ordførerens spalte i Bæringen 6/2016: Vi har et felles ansvar for å ta vare på planetens helse, og for ganske nøyaktig ett år siden kom vendepunktet. En ny forpliktende klimaavtale ble vedtatt i Paris. Norge har samtidig forpliktet seg til å følge EUs mål for utslippsreduksjon med 40 prosent innen 2030.