Kronikk 1 til 10 av 12

Abboner på kronikker

Et godt sted å vokse opp

Ordførerens spalte i Bæringen 6/2017: Et gammelt afrikansk ordtak sier «det krever en landsby for å oppdra et barn». Det er mye visdom i det uttrykket. Ett av våre viktigste samfunnsoppdrag som kommune er å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for våre barn og unge.

God på å være kommune

Ordførers spalte i Bæringen 5/2017: Bærum er et godt sted å bo, leve og arbeide, og det er hyggelig at tilbakemeldingene er mange og gode.

Valget er ditt

Ordførerens spalte i Bæringen 4/2017: Mandag 11. september er det valg. Ved å bruke stemmeretten din, er du med på å bestemme hvilken retning samfunnet vårt skal ta.

Innovasjon i praksis

Ordførerens spalte i Bæringen 3/2017: Bærums visjon er SAMMEN SKAPER VI FREMTIDEN. I den ligger det at vi SAMMEN med vårt næringsliv og våre innbyggere skal utvikle Bærumssamfunnet og våre tjenester i tett dialog. Vi har mange gode prosjekter på innovasjon og inkludering, men jeg vil trekke frem prosjektet Dataspill og sosialt arbeid som i slutten av mars vant kommunens innovasjonspris.

Sandvika - byen for fremtiden

Ordførerens spalte i Bæringen 2/2017: Sandvika skal bli større og mer betydningsfull både for bærumssamfunnet og regionen – som kulturby, kunnskapsby og næringsby. Fremtidens Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil danne nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling.

Sammen tar vi bedre vare på ressursene

Ordførerns spalte i Bæringen 1/2017: Bærum kommune skal være en klimaklok kommune. Å være klimaklok handler om mye: Det handler om hvor mye energi vi bruker i bolighus og næringsbygg, det handler om hvordan vi forflytter oss, det handler om våre forbruksmønstre, det handler om hvordan vi håndterer vann og kloakk, og det handler ikke minst om alle typer avfall.

Mange bekker små gjør en stor å

Ordførerens spalte i Bæringen 6/2016: Vi har et felles ansvar for å ta vare på planetens helse, og for ganske nøyaktig ett år siden kom vendepunktet. En ny forpliktende klimaavtale ble vedtatt i Paris. Norge har samtidig forpliktet seg til å følge EUs mål for utslippsreduksjon med 40 prosent innen 2030.

Bærum mot 2035

Ordførerens spalte i Bæringen 5/2016: Vi har et generasjonsansvar. Vi skal kunne se våre barnebarn i øynene om 20 år og si; vi så, vi planla og vi handlet. Å planlegge for fremtiden er derfor viktig. Det er mye som er kjent. Vi vokser med nærmere 2000 personer i året, og i 2035 er vi - så fremt prognosene holder - 40.000 flere bæringer. Men i et 20 års perspektiv må vi også evne å se inn i glasskulen og planlegge for det ukjente.

En skole med plass til alle

Ordførerens spalte i Bæringen 4/2016: Våre barnehager og skoler skal ruste barna for fremtiden, en fremtid med større mangfold, høy kompleksitet og hurtige endringer. Den gode barnehagen via grunn- og videregående skole til høgskole og universitet, er viktige institusjoner som må evne og lese samfunnet rundt seg og se inn i glasskulen.

Vi skal lære og vi skal gjennomføre

Ordførers spalte i Bæringen 3/2016: Det nye året startet med en tragisk hendelse. En 13-årig bærumsjente døde på en hytte i Valdres. Saken har preget mange av oss sterkt.