Leserinnlegg 1 til 10 av 12

Abboner på leserinnlegg fra ordføreren

Teknologi for velferd

Det å kunne klare seg selv, å være selvhjulpen, blir av mange tatt som en selvfølge. Etter hvert som vi blir eldre vil det ikke lenger være en selvfølge, når behov for hjelp og bistand oppstår. Det er særlig da vi kan ha behov for velferdsteknologi. Det er hjelpemidler som bidrar til at flere opplever trygghet, mestringsfølelse og høyere livskvalitet.

Med 125000 bæringer inn i fremtiden

Våre omgivelser er i endring og det er vi også. Når Bærum nå har passert 125 000 innbyggere er det interessant å stoppe opp og spørre; hvem er bæringen?

Digitalisering = stat + kommune

Digitaliseringen av Norge blir ikke bedre enn digitaliseringen i den dårligste kommunen. Dette er en påstand som bygger på erkjennelsen av at vi er gjensidig avhengige av hverandre, både stat og kommune, og alle enkeltkommuner. Derfor er det behov for dirigenter, samarbeid og samordning.

Innovasjon for effektiv og varm omsorg

Elin Ørjasæter postulerer at rommet for innovasjon innen velferd og omsorg er minimalt og oftest betyr forverring for brukere og ansatte (Aftenposten 6.4.17). Bærums erfaring er at hun tar feil.

Annerledes om Bærum hadde bestemt

Ruter gjennomførte ved årsskiftet endringer i rutetilbudet for Bærum, noe som har gitt mange passasjerer et dårligere tilbud enn tidligere.

Løfte blikket

Det er tid for refleksjon over året som er gått, samtidig som vi retter blikket fremover. Tenke langt og handle nå er overskriften når vi går inn i 2017. Vår evne til ydmykhet og systematisk forbedringsarbeid samt god kompetanse er viktige elementer når vi skal være gode på å være kommune både i dag og i morgen.

Morgendagens læring

Bærum kommune setter søkelyset på morgendagens læring under Bærumskonferansen 2017. Bærumskonferansen handler om å dele kunnskap og ideer for å bevege mennesker, innbyggere og medarbeidere, politikere og samarbeidspartnere.

Budsjettale 7. desember 2016

Ordførerens budsjett-tale i kommunestyret 7. desember: Det er viktig å ruste barna våre for en fremtid vi ikke kjenner. Vi skal utdanne elevene våre til jobber som ennå ikke eksisterer, ved å benytte teknologi vi ennå ikke har funnet opp, for å løse problemer vi ennå ikke er klar over. Dette ukjente landskapet er fremtiden. Et viktig spørsmål blir da hvordan vi evner å møte det ukjente og usikre.

Den viktige nabopraten

NÅR FORANDRINGENS VIND BLÅSER, GÅR NOEN I SKJUL MENS ANDRE GÅR UT FOR Å BYGGE VINDMØLLER. Jeg opplever dette kinesiske ordtaket som en inspirasjon og ledetråd i tider der vi politikere er invitert inn for å tegne kommune- og regionkartet på nytt.

Bærum er en foregangskommune

Hvordan kan Bærum bli en smartere foregangskommune? Dette spørsmålet reiser Frank Roland fra Bærum Venstre i Budstikka 28. september. Det han sikter til er at det er for mange biler og for få parkeringsplasser på Fornebu og at Bærum derfor bør få bildelingsklubber på Fornebu.