Leserinnlegg 1 til 10 av 16

Abboner på leserinnlegg fra ordføreren

Gode og positive opplevelser i egen kommune

Sommerferien står for tur, og for de fleste av oss betyr det ferietid. Vi kan se frem til gode dager hvor vi kan slappe av, bytte ut hverdagslivet med helt andre ting, kose oss sammen med venner og familie og gjøre ting som betyr noe for oss. Mange har planlagt å reise bort i ferien, men fortvil ikke hvis du ikke skal bort. Årets ferie kan du med fordel ta i Bærum hvor opplevelsene står i kø for store og små.

Store muligheter innen innovative anskaffelser

Norske kommuner kjøper varer og tjenester for om lag 160 milliarder kroner i året. Ved å benytte innovative anskaffelser kan kommunene i samspill med næringslivet bidra til å styrke rollen som samfunnsutvikler. Dette gir insentiver til nyskaping og tilrettelegging for økt konkurransekraft. Det er synd at det foreløpig er få kommuner som tar i bruk de mulighetene som innovative anskaffelser gir.

Sykehusboligene

Leder i Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen, kommer i sitt innlegg om sykehusboligene 4. mai med flere feilaktige påstander som må korrigeres.

Sykehusboligene

Hva har skjedd med sykehusboligene? spør B. Christian Jenssen i Pensjonistpartiet i Bærum i Budstikka lørdag 14. april. Gjennom et godt samarbeid med Vestre Viken og styret i den tidligere boligstiftelsen har Bærum kommune sikret at boligene blir brukt til formålet - nemlig sykehusboliger.

Teknologi for velferd

Det å kunne klare seg selv, å være selvhjulpen, blir av mange tatt som en selvfølge. Etter hvert som vi blir eldre vil det ikke lenger være en selvfølge, når behov for hjelp og bistand oppstår. Det er særlig da vi kan ha behov for velferdsteknologi. Det er hjelpemidler som bidrar til at flere opplever trygghet, mestringsfølelse og høyere livskvalitet.

Med 125000 bæringer inn i fremtiden

Våre omgivelser er i endring og det er vi også. Når Bærum nå har passert 125 000 innbyggere er det interessant å stoppe opp og spørre; hvem er bæringen?

Digitalisering = stat + kommune

Digitaliseringen av Norge blir ikke bedre enn digitaliseringen i den dårligste kommunen. Dette er en påstand som bygger på erkjennelsen av at vi er gjensidig avhengige av hverandre, både stat og kommune, og alle enkeltkommuner. Derfor er det behov for dirigenter, samarbeid og samordning.

Innovasjon for effektiv og varm omsorg

Elin Ørjasæter postulerer at rommet for innovasjon innen velferd og omsorg er minimalt og oftest betyr forverring for brukere og ansatte (Aftenposten 6.4.17). Bærums erfaring er at hun tar feil.

Annerledes om Bærum hadde bestemt

Ruter gjennomførte ved årsskiftet endringer i rutetilbudet for Bærum, noe som har gitt mange passasjerer et dårligere tilbud enn tidligere.

Løfte blikket

Det er tid for refleksjon over året som er gått, samtidig som vi retter blikket fremover. Tenke langt og handle nå er overskriften når vi går inn i 2017. Vår evne til ydmykhet og systematisk forbedringsarbeid samt god kompetanse er viktige elementer når vi skal være gode på å være kommune både i dag og i morgen.