Bærum kommune ved Byprosjekter starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Ferd Eiendom for gnr. 18, bnr.3 i Bærum kommune (Kleivveien 22).

For mer informasjon se saksinnsyn for områderegulering for Ballerud, vedtatt i Kommunestyret 30. mars 2022: PlanID 2015030, saksnummer 2015/142742.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling. Dette varselet er i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 17-4 første ledd. Varsel om oppstart av forhandlingene er kunngjort 27. januar 2023.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Bærum kommune Byprosjekter via e-post: post@baerum.kommune.no. Merk e-posten med «Sak 22/14016».