Bærum kommune har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Bekkestua Syd III AS for Gamle Ringeriksvei 30 m.fl., gnr. 17 bnr. 49 og 67 i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering av offentlig infrastruktur i området.

Fremforhandlet avtale ble lagt ut til offentlig høring med høringsfrist 12. november 2021, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4.

Utbyggingsavtale Gamle Ringeriksvei 30 finner du her (pdf)

Planlegging av Gamle Ringeriksvei 30 er igangsatt og saken er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 15/31045, PlanID: 2015018.